Zambia

Uppdaterad: 1 juli 2016

Officiellt namn:

Republic of Zambia/Republiken Zambia

Huvudstad med antal invånare:

Lusaka, 2 000 000 invånare (uppskattning 2014)

Antal invånare:

15 021 002 (2014)

Yta:

752 614 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Edgar Lungu (2015-)

Folkgrupper:

över 70 bantufolk varav bemba, nyanja och tonga är de största, små minoriteter av vita och asiater

Språk:

officiellt språk är engelska, sju bantuspråk har officiell status (bemba, nyanja, tonga, lozi, luvale, lunda och kaonde)

Religion:

de flesta zambier utövar kristendom med mer eller mindre tydliga inslag av
traditionella, inhemska religioner, små
minoriteter av hinduer och muslimer

Viktigaste exportvaror:

koppar, kobolt, elektricitet, cement, socker, grönsaker, snittblommor, textilier

Medlemskap i internationella organisationer:

AU, FN, IMF, SADC, WTO, Samväldet, COMESA

BNP per invånare:

1 722 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI:*

3,9 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Lägre medelinkomst

Förväntad livslängd:

58 (2013)

Spädbarnsdödlighet

56 av tusen födda (2013)

Läs- och skrivkunnighet:

71,2 % (2010)

Andel av landsbygdsbefolkningen
med tillgång till rent vatten:

51 % (2015)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år:

12,5 % (2013)

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

67 (2014)

Korruptionsranking:

76 av 168 (2015)

HDI-ranking:

139 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd.  The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet  


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän