Kvinna helkroppsfoto står i öppningen till sin butik.

Fotograf Nina Strandberg, Sida

Samarbetet i Zambia

Rhoda Masamba var tidigare småskalig bonde. Genom det Sidastödda programmet Musika fick hon hjälp att komma i kontakt med flera jordbruksföretag som hon idag är agent för. Nu har hon två butiker, 15 underagenter och totalt omkring 2,000 regelbundna kunder.