Performing tests and controlling compliance with standards are important parts of a well-functioning quality infrastructure. The picture shows tests carried out at the privately owned analytical laboratory Chemiphar in Uganda

Att utföra tester och kontrollera att standarder efterföljs är viktigt för en välfungerande kvalitetsinfrastruktur. Här görs tester i det privatägda laboratoriet Chemiphar i Uganda.

Foto: Chemiphar (U) Ltd

Resultatexempel

Kvalitetssystem ökar affärsmöjligheter

Uppdaterad: 19 november 2014

För att säkerställa att produkter håller rätt kvalitet behövs ett regelverk som sätter en standard och kontroller som ser till att kraven uppfylls. En bättre kontroll av varor kan öka företagarnas affärsmöjligheter samtidigt som konsumenternas säkerhet förbättras.

Om du går och handlar en liter mjölk och ett par kg äpplen, litar du då på att vikten och mängden stämmer? Och när mätaren visar 50 liter när du tankat din bil, är det verkligen 50 liter? De flesta svenskar skulle nog svara ja på de frågorna, tack vare vår långa historia av testmätningar och standardiseringar. Men det är ingen självklarhet i alla länder.

Standardisering är en viktig del i det Sidafinansierade programmet Kvalitetsinfrastruktur och Standardisering (QUISP), som ska hjälpa Uganda att utveckla sin kvalitetsinfrastruktur. Om ett företag i Uganda kan få en kvalitetscertifiering på sina varor, i enlighet med europeisk standard, då kan en ny marknad med handelsmöjligheter öppna sig. Bättre kontroll är även viktigt när det gäller varor som hamnar på landets nationella marknad.

– De länder som inte har ordning på sina kvalitetssystem blir ofta dumpingmarknader för dåliga produkter. De högkvalitativa varorna går istället till Europa, som har hårdare lagar, säger Håkan Källgren, mätningsexpert som arbetar med QUISP-projektet i Uganda.

För konsumenterna handlar det om att kunna köpa mat som är garanterat giftfri, produkter som innehåller det som står på förpackningen eller som inte går sönder med en gång. Men för att en konsument ska vilja välja en dyrare och säkrare vara krävs en ökad medvetenhet. För en certifiering innebär en kostnad för företagaren eller odlaren, vilket i sin tur läggs på priset. Därför genomför regeringen nu en nationell kommunikationskampanj som handlar om det viktiga med kvalitet i olika produkter.

I QUISP:s arbete för att bygga upp en välfungerande kvalitetsinfrastruktur ingår olika komponenter: policyer för standardisering, att ta fram regler för att införa och kontrollera olika standarder och att ta fram en tydlig rollfördelning mellan de olika aktörerna inom området. Om systemet ska ha trovärdighet krävs till exempel att det organ som certifierar ett företags produkter inte också utför testerna.

Idag finns ett fåtal privatägda testlaboratorium i Uganda, ett av dem är Chemiphar (U) Ltd. Det etablerades för 14 år sedan som ett svar på EU:s krav att all fisk från Victoriasjöregionen skulle certifieras i ett oberoende laboratorium, på grund av de höga halterna av bekämpningsmedel man hittat i fisken.

– Fisk är fortfarande det vi testar mest, även om det minskat drastiskt de senaste åren, men vi har även en hel del stora företag som kommer hit för att testa sina produkter och därmed säkerställa att kvalitén är 100 procent inför export utomlands, berättar Anick Uytterhaegen, chef för Chemiphar laboratoriet.

Just tillsynsorganets roll i Uganda är något som behöver utvecklas ytterligare, menar Anick, så att kontrollerna blir hårdare och själva testerna utförs av andra oberoende aktörer än tillsynsorganet, vilket nu fungerar som domare och spelare på samma gång. En situation som innebär en intressekonflikt.

– Bristen på kontroll från tillsynsorganet gör att exempelvis ett mejeri kan säga att  de har ett eget internt laboratorium som testar, och så betalar de en muta för att bli lämnade i fred. Korruption är ett problem som kan försvåra kvalitetsarbetet, säger Anick Uytterhaegen som ser den europeiska modellen med åtskilda organ som ett föredöme.

Att bygga upp en bättre kvalitetsinfrastruktur i Uganda är ett prioriterat område för landets regering, men arbetet med att skapa en ny institutionell struktur för certifiering och tillsyn innebär stora utmaningar och mycket arbete kvarstår.

När det gäller konkreta framsteg efter två år med QUISP-programmet så syns det främst inom policyarbetet; regeringen har beslutat om en ny policy för standardisering för livsmedelsäkerhet och djur- och växthälsa, och en nationell standard- och kvalitetspolicy är framtagen för beslut. Även nationella riktlinjer för frukt och grönsakssektorn har tagits fram vilket gör att Uganda är på väg att  leva upp till de internationella riktlinjer som organisationen GAP har tagit fram, för en frivillig certifiering av jordbruksprodukter världen över.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />