Förlossningspall på golvet i ett hörn

Med en ny sorts förlossningspall väljer nu fler kvinnor att föda på klinik, eftersom den tillåter dem att förlösa sitt barn traditionsenligt på huk. 

Foto: Sarah Thomsen, Sida

Innovativ lösning får fler att föda barn på klinik

Uppdaterad: 8 april 2015

Sida stödjer UNICEF:s projekt för att förbättrar mödra- och barnhälsovården i en av Ugandas fattigaste regioner. Projektet har introducerat en rad framgångsrika innovationer för att möta traditionella förlossningsmetoder.

Sida finansierar UNICEF:s projekt inom mödra- och barnhälsovården som fokuserar på att rädda livet på kvinnor och nyfödda barn i samband med kritiska förlossningar.

Projektet har introducerat en typ av förlossningspall som kallas birth cushion, och är designad så att kvinnor kan föda traditionsenligt på huk istället för i liggande ställning som sjukhussängarna kräver – något som i en förstudie konstaterades vara en av anledningarna till varför så få kvinnor valde att föda på klinik tidigare. Enligt barnmorskorna ger förlossningspallen också en större säkerhet för både kvinnan och barnet:

– De berättade för oss att den minskar riskerna både för att barnet får andnöd samt för att kvinnan spricker i samband med förlossningen, säger Sarah Thomsen, rådgivare på Sida för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, som nyligen var på studiebesök för att se hur UNICEF arbetar i regionen Karamoja i nordöstra Uganda.

Karamoja är ett av landets fattigaste områden. Under decennier härjade här väpnade strider mellan Ugandas armé och karamojongfolket – en diskriminerad etnisk grupp. Detta har resulterat i en underutvecklad region där tillgången till mat och rent vatten och sanitet är undermålig. Internationella organisationer som FN:s matprogram WFP, bilaterala givare och andra FN-organ har klivit in för att förse befolkningen med mat, utbildning och hälsotjänster.

Satsningar på barnmorskeutbildning

Regionen har bland de värsta hälsoindikatorerna i världen, däribland hög mödradödlighet

– Det är inte minst utmanande att hitta vårdpersonal som vill bo i Karamoja. Det är svårt både att rekrytera och att behålla personal, säger Sarah Thomsen.

UNICEF har därför fokuserat på att rekrytera 30 kandidater från den lokala befolkningen genom bindande stipendier (så kallade bonded scholarships) till barnmorske- och sjuksköterskeutbildningar, där ett krav är att du som nyexaminerad stannar och arbetar ett visst antal år i regionen.

Projektet arbetar för att öka antalet kvinnor som uppsöker mödravård under graviditeten och som föder säkert på klinik. Men också till att stärka systemen, som att bygga och utrusta förlossningsavdelningar samt att kapacitetsutveckla vårdpersonal inom akut obstetrik vård liksom vård av det nyfödda barnet.

Innovativa lösningar på strukturella problem

Det gäller också att hitta lösningar till de bakomliggande orsakerna, förutom svag infrastruktur, som förhindrar att kvinnor föder på klinikerna, menar Sarah Thomsen:

– Stöd till hälsosystemet handlar inte bara om att bygga vårdcentraler och utbilda personal, utan också om att se till de kulturella, religiösa eller ekonomiska faktorer som hindrar människor från att utnyttja hälsosystemet.

Till exempel visade förstudien att många inte hade råd att ta sig in till klinikerna tidigare. Därför har projektet infört ett system som bekostar transporten till kliniken med boda-boda (motorcykeltaxi) eller cykel för alla kvinnor som ska föda barn.

Det är också viktigt att integrera männen genom att sprida information om kvinnornas rätt till vård, gratis transport och att ta med sig någon hemifrån till klinikerna. Liksom att involvera de traditionella barnmorskorna som har hög status i byarna, och därför stor inverkan på efterfrågan av vård.

- De har även fått utbildning i behandling av de vanligaste dödsorsakerna hos barn såsom diarré, malaria och övreluftrörsinfektioner, förklarar Sarah Thomsen.

Snabba resultat

Efter att UNICEF byggde och utrustade åtta nya förlossningsavdelningar samt introducerade förlossningspallarna och transportkostnadssystemet så ökade antalet kvinnor som valde att föda barn på klinikerna med 20-30 procent på bara ett år.

Enligt UNICEF:s rapport väljer 50 procent av kvinnorna att föda på en förlossningspall istället för liggande.

– Det är mycket positivt. Vi hoppas att kvinnorna åker hem och berättar för andra om sin förlossningsupplevelse, så att informationen på så sätt sprids, säger Sarah Thomsen.

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />