Enkel anordning för handtvätt ger bättre hygien i Toroma Sub-County.

Enkel anordning för handtvätt ger bättre hygien i Toroma Sub-County. Ett av de mest effektiva sätten att bekämpa fattigdom och spara in resurser är ett fungerande stöd för vatten och sanitet.

Foto: Helen Holm

Resultatexempel

Vatten – en grundläggande hörnsten i fattigdomsbekämpning

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Rent vatten är en förutsättning för ett drägligt liv. På Ugandas landsbygd har miljoner människor länge saknat tillgång till grundläggande anordningar för vatten och sanitet. Sveriges stöd, som nu är avslutat, har bidragit till att över 60 procent nu har tillgång rent vatten.

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser. Idag har cirka 63 procent av befolkningen på landet tillgång till rent vatten, en stor ökning jämfört med år 2000 då endast 50 procent hade samma förutsättningar.

Ett av de mest effektiva sätten att bekämpa fattigdom och spara in resurser är ett fungerande stöd för vatten och sanitet. Enligt en uppskattning kan varje satsad krona ge åtta tillbaka genom minskade kostnader och ökad produktivitet. Situationen i Uganda är inget undantag.

Investering för framtiden

Brist på rent vatten och dålig sanitet sänder ofta fattiga samhällen in i en negativ spiral som bromsar utvecklingen och kostar samhället stora resurser. Produktiviteten sjunker och biståndsberoendet ökar. Inte sällan är det barnen som får betala det högsta priset. Vattenburna sjukdomar är en av de främsta dödsorsakerna för barn under fem år.

– När man pratar med kvinnor som har fått tillgång till rent vatten säger de ofta att den största skillnaden är att barnen inte är sjuka lika ofta. Som ett resultat behöver de inte heller lägga lika mycket pengar på medicin, berättar Helen Holm, dåvarande rådgivare på Sida för det svenska stödet.

Problematiken med otillräckliga och avlägsna vattenkällor bär också en tydlig könsaspekt. Av tradition är det nästan alltid kvinnor och flickor som hämtar vatten. En tidsödande uppgift som ofta berövar unga flickor möjlighet till skolgång. Fungerande anordningar i närmiljön har potentialen att ge många barn en framtid som inte annars vore möjlig.

Återvändande flyktingar skapar nya utmaningar

Under 2009 och 2010 gav Sverige extra stöd till Uganda för att möta de stora behoven som fanns. De ökade behoven berodde både på en kraftig befolkningsökning och på de många flyktingar som återvände till fattiga disktrikt på landsbygden.

Ett lågintensivt krig med rebellrörelsen Lord’s Resistance Army har i tjugo år destabiliserat norra Uganda. Cirka två miljoner människor har under konfliktens gång varit internflyktingar i provisoriska läger. När relativ fred uppnåddes återvände många till sina hemområden. Här var bristen på grundläggande social service ofta omfattande.

– De här samhällena behöver byggas upp från grunden med skolor och hälsovård samtidigt som arbetstillfällen också måste skapas. För att detta ska kunna hända var tillgång till rent vatten en absolut nödvändighet, sade Helen Holm. 

Det svenska stödet identifierade viktiga punktinsatser för att underlätta för de återvändande flyktingarna. Fokus låg på återuppbyggnad av tidigare övergivna anordningar för vatten och sanitet. Stödet förväntades säkra vattentillgången för cirka 100 000 människor.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />