Fakta

Sverige stödjer ekonomisk utveckling

Uppdaterad: 18 juni 2014

Privatsektorutveckling är ett av fyra prioriterade områden för svenskt bistånd i Uganda. Det innebär att vi vill stödja en ekonomisk utveckling i landet, som också gynnar landets fattiga, genom att till exempel småbönder kan producera för en inhemsk eller internationell marknad.

Tidigare gick en stor del av det svenska stödet till EPOPA-programmet, som handlade om att stödja produktionen och exporten av ekologiska jordbruksprodukter. Finansieringen av IRC-programmet med interflyktingar i norra Uganda (länk reportage) är en del av det svenska stödet till ekonomisk utveckling.

Stöd till småföretagare

Det program som vi nu går in i kallas U-growth. Det är ett stort, långsiktigt program med många givare, där Sverige satsar ungefär 50 miljoner kronor under fyra år. Framförallt satsar Sida på de delar av programmet som handlar om kommersiell jordbruksutveckling.

Det program vi stödjer har fyra delar:

  • finansiella tjänster för småföretagre och bönder
  • stöd till bondegrupper och små- och medelstora företag, till exempel med insatsvaror för jordbruket
  • utvecklingen av kvalitetsregler och standards för den privata sektorn och certifiering av företag och produkter
  • en fond för att finansiera dessa verksamheter (fonden leds och styrs av ugandier från den privata sektorn och berörda ministerier)

Organisk odling

Vi fortsätter dessutom vårt stöd till International Rescue Committee för att stödja småbönders produktion i de krigsdrabbade områdena i norra Uganda.

Vi fortsätter också ett mindre stöd till International Alert som arbetar med forskning och publikationer kring utvecklingsfrågor.
Handelsministeriet får vidare 50 miljoner kronor över fem år för sitt standardiseringsarbete.

Som en fortsättning på vårt tidigare stöd till EPOPA-programmet ges framöver också stöd till the National Association of Organic Growers.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />