Fakta

Från nödhjälp till återuppbyggnad

Uppdaterad: 18 juni 2014

International Rescue Committee är en internationell organisation bildad för över 75 år sedan och verksam i 42 länder. I norra Uganda har man arbetat sedan 1998 med olika program för att hjälpa internflyktingar.

Sida har under många år bidragit till den internationella humanitära hjälpen till norra Uganda. Genom denna har de hundratusentals internflyktingarna fått livsmedelshjälp, hälsovård och tillgång till skolutbildning. De senaste åren har de allra flesta flyktingarna återvänt till sina hemtrakter, men viss humanitär hjälp ges fortfarande.

De viktigaste delarna av det Sidastödda programmet har varit:
utdelning av verktyg och utsäden

  • utbildning i jordbruksmetoder och nya grödor
  • finansiering av uppsamlingslokaler för jordbruksprodukter och utbildning av bondeföreningar som samarbetar for gemensam försäljning
  • arbete för att stärka den privata sektorns intresse av att handla upp småböndernas produktion
  • lansering av tekniskt anpassade maskiner för förädling av produkter, som mjölkvarnar eller oljepressar
  • genomförande av jordbruksmarknader

Investeringar genom sparande

I ett parallellt program har IRC uppmuntrat bybor att bilda spar- och låneforeningar och utbildat dem i varför och hur de kan spara och investera.

Inga pengar tillförs utifrån. Det är gruppens egna sparpengar som föreningens medlemmar kan låna av för mindre investeringar eller utgifter. Även om summorna är små kan de göra stor nytta. 84 grupper med 2200 medlemmar bildades under projektperioden.

I ett tredje program arbetar IRCs personal med att stärka samarbetet mellan lokala myndigheter, den privata sektorn och befolkningen för att utveckla affärsverksamheten i norra Uganda, till de fattiga människornas förmån.

Inkomsterna ökade

Cirka 5000 bönder deltog i de olika aktiviteterna. En undersökning visar att många ökade sina inkomster och har kunnat köpa till exempel radioapparater, cyklar eller mobiltelefoner. Det senare kan tyckas vara en lyx, men utan bra vägar eller fordon är telefonen oslagbar för kontakter människor emellan och för den affärsverksamhet som är ett huvudsyfte i programmet.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />