Uganda

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Republic of Uganda/Republiken Uganda

Huvudstad med antal invånare:

Kampala, 1 700 000 invånare (uppskattning 2011)

Antal invånare:

39 032 383 (2015)

Yta:

241 139 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Yoweri Museveni

Folkgrupper:

Baganda 17 %, Banyankole 10 %, Basoga 8 %, Bakiga 7 %,
Iteso 6 %, Langi 6 %, Acholi 5 % samt drygt 30 andra
grupper (2002)

Språk:

engelska är officiellt språk, därutöver talas ett 40-tal
lokala och regionala språk varav luganda och swahili
är störst

Religion:

klar majoritet av kristna (flest katoliker), minoriteter av
muslimer, hinduer, utövare av traditionella afrikanska
religioner

Viktigaste exportvaror:

kaffe, fisk, guld, te

Medlemskap i internationella organisationer:

AU, FN, IGAD, IMF, Samväldet, OIC, WTO, COMESA, EAC

BNP per invånare:

546 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI:

6,2 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

58 (2014)

Spädbarnsdödlighet

38 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

73 % (2009)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

74,8 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år:

7,3 % (2014)

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

52 (2014)

Korruptionsranking:

139 av 167 (2015)

HDI-ranking:

163 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet  


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän