Victoria Joram i Dar es Salaam har en butik och verkstad för mobiltelefoner. Med hjälp av en fördelaktig kredit har hon kunnat utveckla verksamheten och anställa en tekniker.

Victoria Joram i Dar es Salaam har en butik och verkstad för mobiltelefoner. Med hjälp av en fördelaktig kredit har hon kunnat utveckla verksamheten och anställa en tekniker.

Foto: Goodluck Mushi

Fakta

Sparkonto, lån och försäkringar ger stabilare ekonomi

Uppdaterad: 8 augusti 2014

De senaste tio åren har Tanzania haft en positiv utveckling på flera områden. Landets ekonomi har stärkts, tillväxten är en av de högsta i Afrika på cirka sju procent och förbättringar har skett inom utbildning och hälsa. Den starka tillväxten har dock inte bidragit till att minska den inkomst relaterade fattigdomen i landet. Ett skäl är att fattiga människor inte i tillräckligt stor utsträckning är verksamma inom de sektorer där tillväxten sker, som till exempel inom gruvsektorn, utan arbetar inom sektorer som jordbruk som brottas med låg produktivitet och förädlingsgrad. En av anledningarna till att produktiviteten är låg är att hela 56 procent av den vuxna befolkningen inte har tillgång till någon form av finansiella tjänster som ett eget sparande, lån, krediter eller försäkringar. Endast 12 procent har en relation med en formell bank.

För människor som lever i fattigdom innebär detta en osäkerhet, att till exempel inte kunna ha ett långsiktigt sparande för att klara stor förutsedda kostnader som skolavgifter, oförutsedda händelser som dålig skörd eller dödsfall, att inte kunna försäkra sitt hus eller boskap och att inte kunna låna pengar för investeringar i hemmet eller egen verksamhet.

Financial Sector Deepening Tanzania (FSDT) är ett program som arbetar för att öka tillgången till finansiella tjänster, särskilt på landsbygden och framförallt för kvinnor. FSDT samarbetar med både kommersiella banker, spar och kreditinstitutioner, telekomoperatörer, mikrofinansorganisationer och statliga aktörer. Konkret kan det handla om att stärka rekrytering och kapaciteten av lånehandläggare hos en bank och på så sätt skapa tillgång till lån, krediter och försäkringar för en kundgrupp som annars varit för riskfylld eller arbetskrävande för banken att arbeta med. Det kan också handla om att stimulera innovationer av nya tjänster och produkter med potential att nå nya kundgrupper, till exempel mobile-banking – ett smidigt system där kunden enkelt kan sköta sina bankärenden genom mobiltelefonen – förbättra regelverket, eller ge direkt tillgång till finansiella tjänster genom spar- och lånegrupper i byarna.

Vem?

The Financial Sector Deepening Trust (FSDT) är ett initiativ av flera givare i Tanzania och drivs som program. Andra finansiärer är förutom Tanzanias egen regering; Storbritannien, Canada, Danmark och Holland. Både centralbanken och finansministeriet finns representerade i styrelsen.

Hur mycket?

Sida stöder programmet med 100 miljoner kronor mellan 2005–2014

Resultat:

  • Antal fattiga människor som har tillgång till finansiella tjänster har ökat från 456 446 år 2009 till 936 643 år 2011. 57% av dessa var kvinnor och ungdomar.
  • Av dessa så ökade antal kvinnor och ungdomar med tillgång till finansiella tjänster från 272 000 2009 till 532 308 2011.
  • Andel av den befolkningen som använder formella finansiella tjänster ökade från 9,1% 2006 till 12,4% 2009.
  • Kreditgivningen till den privata sektorn som andel av BNP ökade från 8.9% 2006 till 18% 2011
  • Kreditvolymer som beviljats av mikrofinansieringsinsitututioner (i samarbete med FSDT) till små och medelstora företag och fattiga människor ökade från 53,9 miljarder Tsh 2006 till 219 2011)
  • Insättningsvolymer som mobiliserats av mikrofinansieringsinstitutioner (i samarbete med FSDT) från små och medelstora företag samt fattiga människor ökade från 51,7 (miljarder Tsh) 2006 till 155 2011.

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />