Mikrolånstagare i Tanzania gör bankbesök.

Mikrolånstagare i Tanzania gör bankbesök. Mindre lån, så kallade mikrokrediter, är ofta den enda möjligheten för fattiga människor att få tillgång till kapital för att starta egna verksamheter.

Foto: Anders Gunnartz

Resultatexempel

Små lån kan göra stor skillnad

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Mikrokrediter ger fattiga kvinnor världen över möjligheter att förändra sina liv. Tillgång till mindre lån gör att kvinnor kan äga mark och en egen bostad. Lånen kan också användas till att driva ett småföretag, vilket ökar kvinnornas ekonomiska oberoende.

När Tarsila Petro var gravid i åttonde månaden övergavs hon av sin man. En mikrokredit från en VICOBA blev hennes räddning. Med hjälp av lånet startade hon ett eget företag i hembyn Gallapo i Tanzania.

– Idag kan jag försörja både mig och barnen på egen hand och dessutom betala deras skolavgifter, säger hon.

VICOBA, som står för Village Community Banks, startade 2003 i Simanjiro-distriktet i Tanzania. Här kan det vara 20 mil till närmaste bank eller postkontor och behovet av alternativa bankformer är stort.

Sida har stött VICOBA:s som en del i ett program för landsbygdsutveckling, LAMP, i samarbete med ORGUT Consulting. Idag genomför ORGUT ett VICOBA-program i tjugo distrikt i Tanzania, finansierat av Financial Sector Deepening Trust. Sida står för en del av finansieringen.

En VICOBA har omkring 30 medlemmar som sparar och lånar ut pengar till varandra. Gruppens medlemmar får utbildning en gång i veckan under ett år i allt från bokföring till hur man startar ett eget företag.

Medlemmarna garanterar varandras lån och eftersom de ofta bor i samma by är motivationen hög när det gäller att betala tillbaka. Återbetalningsgraden är nästan 100 procent.

Kvinnor bättre på att betala tillbaka

Mindre lån, så kallade mikrokrediter, är ofta den enda möjligheten för fattiga människor att få tillgång till kapital om de inte vill låna av ockrare till skyhöga räntor. Kommersiella banker anser ofta att fattiga inte är kreditvärdiga och tycker att kostnaden för att administrera många små lån blir för hög.

Trettio års erfarenhet av mikrokrediter runtom i världen visar att fattiga och lågutbildade människor är pålitliga låntagare som investerar klokt och betalar tillbaka i tid. Erfarenheten visar också att kvinnor i första hand satsar på familjens behov i högre grad än män.

Även inom VICOBA i Tanzania är majoriteten av låntagarna kvinnor, som investerat i allt från hönsuppfödning och minilivs till mejerier och kvarnar. Att driva ett litet företag ger kvinnor möjlighet att styra över sina egna liv och därmed bli mindre beroende av männen.

Många har också fått ökat självförtroende och deltar mer i olika beslutsprocesser i sina hembyar, trots att kvinnor oftast har en undanskymd roll i det tanzaniska samhället. 

Alltfler flickor går i skolan

Saidi Mtoro, en av VICOBA:s många fältassistenter, menar att samarbetet i mikrokreditgrupperna leder till flera positiva förändringar.

– I hushåll där man nätt och jämnt överlevde från den ena dagen till den andra har man börjat planera för framtiden och investera i barnens hälsa och utbildning, säger hon.

Hon ser också hur alltfler flickor får möjlighet att gå i skolan och att även vuxna kvinnor blivit inspirerade att lära sig läsa och skriva. VICOBA:s medlemmar blir också mer vaksamma när det gäller sina hembyars allmänna medel som ska investeras i hälsokliniker, brunnar och vägbyggen. De ifrågasätter hur pengarna används och kontrollerar att de inte försvinner i korruption.

Faktaruta:

Sida var en av de första givare som uppmärksammade mikrokrediternas betydelse genom att ge stöd till Grameen Bank på 1980-talet. Idag är det en av världens största mikrobanker. Sida arbetar med mikrofinans i bland annat  Sydafrika, Tanzania, Nicaragua och Afghanistan. I det nu avslutade Amharaprogrammet i Etiopien ingick också stöd till mikrofinanser. Under de år som Sida arbetat med mikrokrediter har vi gått från att stödja enskilda projekt till att istället bidra via samarbetslandets myndigheter eller budgetstöd. Sidas vision är att mikrofinanssektorn ska kunna integreras i den formella finansiella sektorn. Då skulle fattiga människor kunna få tillgång till sparande och försäkringstjänster och mikrobankerna skulle få tillgång till den privata kapitalmarknaden.  

Mer om mikrofinansiering.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />