Barns rättigheter listade på en skolvägg in Tanzania.

Barns rättigheter listade på en skolvägg in Tanzania. Tanzania reviderar sin nationella utbildningspolicy och lyfter in Barnets rätt på samtliga utbild­ningsnivåer.

Foto: Mark Henley/Panos/Silver

Resultatexempel

Sidaprogram vid Lunds universitet ger effekt i Tanzania

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Den Sidafinansierade internationella utbildningen ”Child Rights, Classroom and School Management”, som Lunds universitet har genomfört i sex år med mer än 300 deltagare från 26 utvecklingsländer, börjar skapa framgångar som ger konkreta avtryck runt om i världen.

Vid det pågående uppföljningsseminariet i Indonesien presenterade bland annat Tanzaniateamet två rykande färska nyheter som innebär direkta effekter på landets utbildning: dels att en ny Child Rights lag antagits av landets parlament den 4 november i år; dels att Tanzania reviderar sin nationella utbildningspolicy och lyfter in Barnets rätt på samtliga utbild­ningsnivåer. Läroplansarbetet fortsätter samtidigt med klara skrivningar baserade på Barnets rätt.

- Detta är en stor och mycket viktig framgång för vårt team i Tanzania, säger Sida­kursdeltagaren Sylvia Chingwile. Hon arbetar vid Tanzanias utbildningsministe­rium som Principal Education Officer and Parlamentary Focal Point Person.

Sylvia Chingwile fortsätter:

- Utan vårt enträgna arbete under flera år med tidigare deltagare på olika nivåer i vårt land och med hjälp av utbildningen som vi fick i Lund av Lunds universitet, hade vi inte kunnat driva Barnets rätt så snabbt och så tydligt som vi nu kunnat göra. Förändringarna i lag och policy är ett första betydelsefullt steg för att skapa förändringar av barnens situation i skolan i Tanzania.

Sidaprogrammet som administreras av Lund University Commissioned Education (LUCE) har lärare, föreläsare och mentorer från rättssociologi, pedagogik och socialt arbete vid Samhällsveten­skaplig fakultet. Samarbete sker under kursen med rektorer och lärare i Lunds kommun liksom med Lärarutbildningen i Malmö.

- Detta är verkligen ett intressant exempel på utbildningens effekter på den nationella nivån, kommenterar Agneta W Flinck, en av lärarna i kursen och som är mentor för Tanzanias team. Vi ser nu fram emot de kommande åren med andra deltagare från den nyligen vunna upphandlingen hos Sida.

Sidaprogrammet ”Child Rights, Classroom and School Management” har 30 deltagare på plats i Lund två gånger om året, vår och höst och ska nu fortsätta i minst tre år till med Lunds universitet som utbildningsanordnare. Deltagarna från ett land söker individuellt och sätts samman med representanter från tre nivåer av utbildning i samhället: lokalt (rektorer), provins nivån (inspektörer) och nationellt (ministeriet).


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />