HIV/AIDS-forskning i Botswana.

Laboratorietekniker analyserar resultaten av blodprover. Med hjälp av bioinformatiska metoder kan de 10 hiv-läkemedelskombinationer som har störst chans att fungera för en viss individ identifieras inom 10-15 sekunder.

Foto: Foto: Jon Hrusa/EPA/Scanpix

Resultatexempel

Samarbete mellan forskare och företag lyfter hiv vården i Tanzania

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Modern informations- och kommunikationsteknologi är underutnyttjade redskap för forskning och förbättringar av hälsovård i låginkomstländer. Ett nytt beslutssystem för journalföring införs nu i Tanzania, vilket kommer att leda till säkrare och effektivare hiv-behandling. Systemet som stöds av Sida är resultat av ett samarbete mellan KI och forskare och företag inom hälsoinformatik.

I ett Sida-stött projekt om hiv-behandling i Afrika utvecklar och implementerar professor Anders Sönnerborg vid Karolinska Institutet (KI) spjutspetsteknologi inom hälso- och bioinformatik.


Ett befintligt, elektroniskt beslutstöd, InfCare hiv, som använts i Sverige sedan 2004 anpassas i projektet till afrikanska förhållanden av forskare och läkare vid Muhumbili University Hospital, Dar-es-Salaam, Tanzania. InfCare hiv har ursprungligen tagits fram i ett samarbete mellan KI och det svenska hälsoinformatikföretaget Health Solutions.

Genom införande av en afrikansk version av InfCare hiv med tillhörande databas i Tanzania och Zimbabwe skapas en kraftigt förbättrad integrerad infrastruktur för forskning, utveckling och vård. För patienter som får hiv-behandling vid Muhumbili University Hospital kommer programmet utgöra det primära beslutstödet för de behandlande läkarna och bli en central del av journalhandlingen. Kliniska- och laboratoriedata som skapas i den dagliga sjukvården samlas automatiskt i en forskningsdatabas.

Med hjälp av dessa uppgifter studeras effekt- och biverkningsdata från hiv-behandlingen kring frågeställningar som när behandling ska påbörjas, om behandlingen ger resultat eller om den behöver bytas. Man skapar även kontroll över riskerna med att utveckla resistens mot läkemedlen.

Individanpassad behandling på sekunden

HealthSolutions har utvecklat en automatisk koppling till världens största databas över hiv-läkemedelsresistens, EuResist, där både kliniska- och laboratoriedata finns. Med hjälp av bioinformatiska metoder kopplade till EuResists databas kan de 10 hiv-läkemedelskombinationer som har störst chans att fungera för en viss individ identifieras inom 10-15 sekunder.
EuResist är en icke vinstdrivande internationell organisation, där professor Sönnerborg är en av grundarna och vars utveckling stöds av Sida, och valdes till EUs främsta forskningsprojekt inom elektronisk hälsa november 2008.

I det pågående projektet kommer databasen fyllas med nya data från afrikanska länder, automatiskt från InfCare hiv. Den lokala IT-infrastrukturen stärks och kunskapsöverföring sker av de hälso- och bioinformatiska metoderna från Sverige till Tanzania. Tillsammans kommer sedan forskare från Muhumbili University Hospital och KI att utvärdera dessa metoders förmåga att identifiera den mest effektiva hiv-behandlingen, för att kostnadseffektivt optimera användningen av hiv-läkemedel i Afrika.

Se även en film  gjord 2012 med forskarna i Tanzania som arbetar med utveckling av ett vaccin mot hiv, finansierat av Sida.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />