En mor och hennes två dagar gamla barn på Utetes distriktsjukhus. Varje timma dör en mamma under en förlossning i Tanzania. Att föda på en klinik minskar riskerna för både mamma och barn.

Fotograf Petter Bolme/Global Reporting

En mor och hennes två dagar gamla barn på Utetes distriktsjukhus. Varje timma dör en mamma under en förlossning i Tanzania. Att föda på en klinik minskar riskerna för både mamma och barn.

Philipina Gwaka på förlossningskliniken. Hon är barnmorska och ansvarig för förlossningskliniken samt World Lung Foundations kontaktperson för det Sidastödda projektet.

Fotograf Petter Bolme/Global Reporting

Philipina Gwaka på förlossningskliniken. Hon är barnmorska och ansvarig för förlossningskliniken samt World Lung Foundations kontaktperson för det Sidastödda projektet.

Två dagar gammal född med kejsarsnitt på Utetes distriktsjukhus, Tanzania. Barnet vilar medan mamma sträcker på benen.

Fotograf Petter Bolme/Global Reporting

Två dagar gammal född med kejsarsnitt på Utetes distriktsjukhus, Tanzania. Barnet vilar medan mamma sträcker på benen. Varje år föds ungefär 10 000 barn i Rufiji men många av de föds utanför klinikerna.

Aziz Musa Mbonde med sitt första barn som föddes 11 februari 2014 i Utete.

Fotograf Petter Bolme/Global Reporting

Aziz Musa Mbonde med sitt första barn som föddes 11 februari 2014 i Utete. Trots att mödravården har förbättrats de senaste tio åren tillhör Tanzania ett av de tio länder med högst mödradödlighet i världen. 

Resultatexempel

Minska mödradödligheten med IT

Uppdaterad: 12 januari 2017

Varje timma dör en mamma under en förlossning i Tanzania. Risken för att dö under en förlossning i Tanzania är mer än hundra gånger så stor som i Sverige. För att minska mödra-, men också barnadödligheten, stödjer Sida ett it-projekt vars syfte är att förbättra förlossningsvården på landsbygden i Tanzania.

Det är en lugn dag på förlossningskliniken på distriktssjukhuset i Utete, huvudorten för Rufijiregionen i Tanzania. En två dagar gammal bebis ligger och sover invirad i ett kitengetyg. Det är ovanligt svalt för februari. Bara 28 grader. Mamma Zainaba Bakari har gått ut en stund för att sträcka på benen efter kejsarsnittet. I sängen bredvid sitter tonårsflickan Salama Ally med sitt nyfödda barn. I handen håller hon en mobiltelefon som hon leker med nervöst. Det är väldigt tyst på och utanför kliniken. Inga anhöriga. Inga pappor.

Men två dagar tidigare hände det som inte ska hända. Philipina Gwaka som är klinikansvarig barnmorska kom till jobbet klockan sex och fick rapport från nattsköterskan. En kvinna väntade sitt andra barn men beräknades föda senare på morgonen. Allt verkade normalt. När Philipina undersökte henne vid niotiden hade hon öppnat sig och Philipina kunde se att barnet låg med axeln vänt neråt och att navelsträngen virats runt halsen.
Philipina var ensam på avdelningen. Klockan tickade. Det var bråttom.
Philipina ringde efter läkare och kallade på hjälp. Men ingen var på plats. När läkaren kom femton minuter senare var det för sent. Barnet hade dött.

– Det känns hemskt för mig. Även om jag förlöst tusentals barn så vänjer jag mig aldrig vid att ett barn eller en mamma dör vid förlossningen. Jag vet vad som skulle ha gjorts men jag var ensam och då kan man inte både hålla i mammans ben och samtidigt ta ut barnet, säger Philipina.

I sjukhusets upptagningsområde bor mer än 250 000 personer. Och varje år föds nästan 10 000 barn i Rufiji. Men de allra flesta föds inte på sjukhuset, och inte heller på en klinik där det finns sjukvårdspersonal. Det är den främsta orsaken till den höga mödradödligheten i Rufiji och Tanzania.

Varje fredag eftermiddag deltar Philipina i ett konferenssamtal tillsammans med femton andra distrikt och tio specialister runtom i Tanzania. Då rapporterar hon in veckans förlossningsstatistik; antal födslar, kejsarsnitt, barn födda med sugklocka, barn som dött (ett) och antal mödrar som dött (inga). Den här fredagen kommer hon att redogöra för vad som hände när barnet dog. Hela gruppen kan då gå igenom vad som ska göras i sådana fall och därmed förhindra liknande dödsfall.

– Det här är ett helt unikt projekt, berättar Hamed Mohamed som med snart 30 år som specialist är en av Tanzanias mest erfarna obstetriker. Han leder projektets kliniska sida.

Den kunskap som finns ute på klinikerna och distriktssjukhusen är mycket grundläggande. Den utbildning de har fått inom förlossning, mödravård eller narkos är så basal att det finns mycket som kan gå fel. Oftast har de bara grundläggande kunskaper men däremot ingen som helst erfarenhet eller kunskap vid komplikationer.

De vanligaste problemen som samtalen tar upp är förlossningshinder, blödningar och medicinering.

– Genom mobiltelefonerna kan jag ge specialistråd till sjukvårdspersonal som tidigare inte har haft någon annan att fråga. De kan ringa mig när som helst på dygnet och ställa frågor. Dessutom kan jag ringa tillbaka och höra hur det går. På så sätt kan vi även arbeta med att förebygga.

Omar Issa Omar är en av högst 20 narkosläkare i hela Tanzania. En narkosläkare kan inte tjäna de stora pengarna på privatkliniker men deras kunskap är helt nödvändig vid en operation. Går något fel vid medicineringen under ett kejsarsnitt så löper mamman en stor risk.

– Jag minns ett fall där läkarna ringde från ett regionsjukhus för att höra hur de skulle göra med en kvinna som led av en allvarlig preeklampsia (havandeskapsförgiftning) och behövde ett kejsarsnitt. Hon hade högt blodtryck. Jag bad dem att först sänka blodtrycket och ta blodprover för att minska risken för blodpropp. Jag bad dem sen att avvakta 24 timmar. Det gick bra. Både mamman och barnet överlevde.

Doktor Hamed och hans kollega Omar ska delta i en utbildningsfilm för den nya utbildningsmodulen som byggs upp. Den första ska handla om hur man hittar rätt ställe att snitta på vid ett kejsarsnitt. 

Trots att mödravården har förbättrats de senaste tio åren tillhör Tanzania ett av de tio länder med högst mödradödlighet i världen. Genom att erbjuda specialiststöd och utbildning av sjukvårdspersonal på landsbygden bygger World Lung Foundation upp kunskap på plats. Personalen har också fått tillgång till en speciell telefon med vilken de kan fråga om råd när som helst på dygnet. Det här har gjort att sjukvårdspersonal som läkare, barnmorskor eller kliniker dygnet runt har tillgång till utbildningsmaterial och rådgivningen via mobilnätet.

– Den stora utmaningen för oss har varit att ta fram en lösning som gör att läkarna ute på klinikerna kan delta i undervisning utan att lämna kliniken, berättar Kelvin Maoukola, it-ansvarig på World Lung Foundation i Tanzania.

Även om de flesta i Tanzania har tillgång till mobiltelefon kan få komma åt internet. De bredband som finns i storstäderna och runt turistområdena når inte landsbygden. En utbyggnad pågår men de flesta anser att det kommer att ta år innan majoriteten av Tanzanias befolkning har tillgång till bredband. Därför har projektet skapat ett intranätverk där deltagarna har tillgång till material, kan se filmer, ställa och svara på frågor samt genomgå utbildningar.

Fakta

Giving voice to maternal survival and reproductive health in rural Tanzania

Genomförare: World Lung Foundation (som numera heter Vital Strategies)

Syfte: Att med ICT som verktyg förbättra vårdkvalitet, e-learning, akutvård och öka kunskapen om förlossnings- och mödravård hos befolkningen. 

Tidsperiod: 2012-2015

Sidas stöd: 10 miljoner kronor i projektstöd, samt drygt 6 miljoner kronor om stöd från näringslivet kan matcha dessa.

Public Private Partnership: Utöver projektstödet kan projektet få ytterligare 6 miljoner kronor i stöd från Sida genom ett Public Private Partnership. Förutsättningen är att WLF hittar privata aktörer som kan matcha beloppet på 6 miljoner kronor för åren 2012-2014. Näringslivets insats räknas inte med i Sidas belopp men är ett krav för att WLF skall kunna tillgodogöra sig dessa medel. Bland näringslivsaktörerna bidrar telekombolaget Ericsson med utveckling, kompetens och en webbtjänst för utbildning av hälsovårdspersonal anpassad för låg bandbredd. Även Filmator AB stödjer projektet och fler privata aktörer kan tillkomma.

Förutom ICT-projektet som Sida stödjer bidrar World Lung Foundation bland annat med sjukvårdsutrustning och förbättrar vatten och sanitet för att stärka hälsoklinikernas mödravård.

Projektet leddes fram till augusti 2013 av Staffan Bergström, tidigare professor i obstetrik vid Karolinska sjukhuset och som arbetat i många år med att förbättra förlossnings- och mödravården i Afrika.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />