Professor A Muzuka från Institute of Marine Sciences (IMS) med en korallkärna från Bawe Island, Zanzibar.

Professor A Muzuka från Institute of Marine Sciences (IMS) med en korallkärna från Bawe Island, Zanzibar. Forskningsresultaten från institutet ger underlag för att motivera en framåtsträvande miljöpolitik.

Foto: Institute of Marine Sciences

Resultatexempel

Marin forskning i frontlinjen

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Tanzanias kustlinje är känd för sina vidsträckta stränder och rika biologiska mångfald. Idag är dock den unika miljön hotad av klimatförändringar och överexploatering. Ett sidafinansierat forskningssamarbete söker framtidens lösningar i ett kritiskt skede.

Sverige har sedan 1970-talet ett omfattande marint forskningssamarbete med Tanzania. Samarbetet har bland annat bidragit till att det idag internationellt erkända institutet, Institute of Marine Sciences (IMS), vuxit fram som det självklara navet för marin forskning i östra Afrika.

IMS bidrar till att lyfta upp viktiga miljöfrågor på den politiska agendan. Forskningsresultaten från institutet ger beslutsfattare det nödvändiga vetenskapliga underlaget för att motivera en framåtsträvande miljöpolitik.

Global uppvärmning hotar korallreven

Stora klimatförändringar påverkar idag miljöerna längs Tanzanias kust. Höjda temperaturer i havet och skiftande vattennivåer riskerar att rubba den ekologiska balansen med svåra konsekvenser för såväl fiskbeståndet som de livgivande korallreven.

– När havstemperaturen stiger dör korallerna och det är förödande för allt marint liv. IMS har i över tio år bedrivit forskning om korallreven för att informera politiker och allmänhet om vilka åtgärder som krävs för att vända den negativa utvecklingen, berättar Maria-Teresa Bejarano som arbetar med forskningssamarbete på Sida.

Höjda havstemperaturer har lett till utbredd korallblekning i Tanzania. Korallerna förlorar sitt pigment och kan inte längre tillgodogöra sig solens energi. Forskare på IMS har utvecklat en avancerad teknik för att plantera in snabbväxande koraller i de hotade korallreven. Metoderna bidrar till att bromsa erosionen och bevara artrikedomen.

Miljöprojekt skapar arbete för kvinnor

Kustmiljön är även satt under hård press från en snabbt växande befolkning. Föroreningar skyndar på korallblekningen och överfiske utarmar fiskbeståndet på många håll. För att skona den marina miljön har IMS utvecklat forskningsmetoder som övervakar miljön samtidigt som de skapar hållbara försörjningar för kustbefolkningen, i synnerhet för kvinnor.

 

  IMS har utvecklat forskningsmetoder som övervakar miljön samtidigt som de skapar hållbara försörjningar för kustbefolkningen, i synnerhet för kvinnor.

Längs med Tanzanias kustlinje odlas idag stora mängder sjögräs och pärlor i de grunda lagunerna. De odlingsprojekt som stöds av IMS har givit tusentals kvinnor deras första arbete. I deras uppgifter ingår att övervaka miljöutvecklingen i havet genom mätinstrument som IMS installerat i odlingarna. 

 

– Dynamiken i de berörda samhällena har förändrats. Kvinnorna kan nu ta kontroll över sina egna liv, utan att vara beroende av männen. Det har stärkt dem enorm mycket. Idag tjänar de sina egna pengar och flera har möjlighet att skicka sina barn till skola, säger Maria-Teresa Bejarano.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />