GEn läkare i en liten stad i Tanzania som äntligen ska få el till kylen med vaccin, lampor som lyser även på natten och möjligheter till hett vatten för att tvätta lakan.

Fotograf Marie Bergström

En läkare i en liten stad i Tanzania som äntligen ska få el till kylen med vaccin, lampor som lyser även på natten och möjligheter till hett vatten för att tvätta lakan.

Dessa kvinnor har fått el till majskvarnen, vilket gör att produktionskostnaden blir lägre.

Fotograf Anne-Lie Engvall

Dessa kvinnor har fått el till majskvarnen, vilket gör att produktionskostnaden blir lägre. Att satsa på el är ett effektivt sätt att höja levnadsstandarden för människor.

En man svetsar med hjälp av ström från en dieselgenerator.

Fotograf Anne-Lie Engvall

En man svetsar med hjälp av ström från en dieselgenerator. Den el som utvinns i Tanzania består till hälften av vattenkraft och den andra hälften av naturgas och andra fossila bränslen. 

Resultatexempel

Grönare el till Tanzanias landsbygd

Uppdaterad: 24 juni 2014

Mindre än två procent av befolkningen på Tanzanias landsbygd har tillgång till elektricitet. Med stöd från Sida arbetar Tanzania med att ansluta områden på landsbygden till det nationella elnätet. Det leder till både höjd levnadsstandard och minskade koldioxidutsläpp.

I Tanzania är energi ett prioriterat område för Sida. Tidigare har Sverige stött utbyggnaden av vattenkraft och arbetar idag med att förse landsbygden med el.

- Om vi kan bygga ut elektriciteten så förbättrar vi också förutsättningarna för ekonomisk tillväxt, social utveckling och minskad fattigdom, säger Maria Berlekom, chef för utvecklingssamarbetet med Tanzania.

Att satsa på el är ett effektivt sätt att höja levnadsstandarden för människor. Elektricitet är viktigt för att få olika samhällsfunktioner att fungera, som skolor, sjukhus och myndigheter. Den ger invånarna ökad tillgång till information via TV och radio och har även betydelse för utbyggnaden av ett lokalt näringsliv.

- I ett område som Sida stött visade det sig att investerare blev intresserade först när det fick veta att elen var på väg. Med el från nätet blir det billigare att driva och expandera verksamheten än att använda dieselgeneratorer, säger Samer al Fayad, energiexpert på Sida.

El leder till bättre hälsa och utbildning

Belysning av gator och andra offentliga platser ökar tryggheten för framför allt kvinnor och barn. Dessutom förbättrar el hälsa och utbildning. Hemmen blir hälsosammare när glödlampor ersätter fotogenlampor. Glödlampor förlänger dagen så att skolbarnen kan studera på kvällarna.

Regeringen beslutade år 2008 att Sida ska investera 500 miljoner kronor för att elektrifiera regionerna Iringa och Ruvuma i sydvästra Tanzania. Investeringarna kommer att förse 1,5 miljoner människor med elektricitet.

Sida ställer krav på att arbetet med elektrifieringen tar hänsyn till miljö- och rättighetsaspekter. Därför har Sida även stött Tanzanias elbolag, TANESCO med att planera och föra en dialog med invånarna i områden som elektrifieras.

Den el som utvinns i Tanzania består till hälften av vattenkraft och den andra hälften av naturgas och andra fossila bränslen. På landsbygden dit det nationella nätet inte når transporteras importerade fossila bränslen i tankbilar för att driva dieselaggregat.

– Våra investeringar minskar koldioxidutsläppen i Tanzania. De gör att vattenkraften och naturgasen i de nationella näten ersätter diesel som körs ut till landsbygdens kraftverk och dieselaggregat, säger Anne-Lie Engvall.

  


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />