Tanzanias småskaliga elkraftproducenter kan minska landsbygdens elbrist på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt.

Tanzanias småskaliga energiproducenter kan minska landsbygdens elbrist på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt.

Foto: Sida

Resultatexempel

Förnybar energi får landsbygden att utvecklas

Uppdaterad: 19 juni 2014

I Tanzania har flera små kraftverk för förnyelsebar energi ökat eltillgången på landsbygden och ytterligare sextio energiprojekt är på gång. Satsningarna är ett resultat av ett nyframtaget regelverk som gjort det enklare för små energiproducenter att expandera. Sida har varit med och finansierat Världsbankens projekt.

Tanzania har stora outnyttjade energiresurser, i form av biobränsle, vattenkraft, vind och många soltimmar. Men samtidigt är landet dåligt på att själv producera energi. Eltillgången på landsbygden är låg, endast 2 procent av invånarna där har tillgång till el, och för hela landet ligger siffran på 15 procent. Ett av de största hindren för att utveckla landets förnybara elproduktion har varit bristen på fungerande regelverk. Regler som stakar ut riktlinjer och ansvar för energiproducenterna, både för dem som är anslutna till det nationella elnätet och dem som står utanför.

─ Innan regelverket kom på plats hade landet bara ett fåtal elproducenter, som i varje enskilt fall var tvungna att förhandla med det statliga elbolaget TANESCO om hur elavtalen skulle se ut. Det fanns varken några fasta rutiner eller system för prissättning, säger Samer al Fayadh, energihandläggare på Sveriges ambassad i Dar es Salaam.

Det nya regelverket för småskaliga energiproducenter (SPP) som tagits fram med hjälp av Sidas stöd banar därför vägen för en utbyggnad av förnybar elproduktion i Tanzania, genom att erbjuda modeller för elinköpsavtal, standardiserade tariffer och enhetliga krav på samtrafik och licensavtal. Regelverket ger de småskaliga producenterna av förnybar energi en rättslig grund för att kunna exportera sitt elöverskott till det nationella nätet (upp till 10 megawatt kraftkapacitet). De bidrar även till att lampan tänds i byar som aldrig tidigare haft tillgång till elnätet.

─ Att ha en övergripande policy och fungerande regelverk som stödjer små energiprojekt är helt avgörande för att privatsektorn ska kunna satsa på förnyelsebar energi, även långt ute på landsbygden. För landets invånare blir det billigare att kunna använda el, istället för att köpa fotogen till lampor och laddare, säger Samer al Fayadh.

Tanzania är ett av de första länderna i Afrika som tar fram och antar den här typen av regler, genom sin myndighet för reglering av Energi- och vattensektorerna. Ett exempel på en småskalig elproducent som etablerats med hjälp av regelverket är kraftverket för förnybar energi vid sockerfabriken TPC i Moshi. Efter att sockret pressats ur sockerrören blir de torra resterna till bränsle som förbränns i en stor panna, vars ånga driver en turbin på 17 megawatt (MW). Turbinens generator driver både sockerfabriken och bevattningssystemet, och de exporterar även runt 4 MW elektricitet till TANESCO’s elnät i Moshiområdet.

Vattenkraftprojektet LUMAMA i Mawengidistriktet i Iringaregionen är ett exempel på en mindre elproducent med fokus på elektrifiering av landsbygden. Projektet drivs av ett lokalt tillsatt kooperativ och tillhandahåller el till omkring 600 hushåll och småföretag, i ett område som ligger en dags bilfärd från närmaste TANESCO kraftledning.

Ytterligare 60 projekt i olika faser är på gång i Tanzania. Tillsammans skulle de kunna få en kapacitet på över 130 MW och förse drygt ett dussin byar i projektets närhet med el. Det skulle ge ett betydande bidrag till dagens nationella elproduktion, som idag totalt ligger på omkring 1000 MW. Ett av de planerade projekten är Mwenga, för vattenkraft och elektrifiering av landsbygden. Förutom att sälja till det nationella elnätet ska projektet förse 16 byar på Tanzanias sydvästra högland med el.

Dessa små elkraftproducenter har tillsammans stora möjligheter att minska Tanzanias elbrist på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som de gynnar tillgången till el för hushåll, företag och offentliga institutioner på landsbygden.

Fakta om TEDAP-projektet:

Regelverket för småskaliga energiproducenter har tagits fram av Tanzanias Energi och vatten regleringsmyndighet, EWURA, med stöd från Sida. För närvarande genomgår regelverket en ”andra generationens” runda av revisioner, där en stor andel lokalt baserade och privata småskaliga energiproducenter deltar.

Regelverket är en del av det tekniska stöd som ingår i Tanzanias projekt för utveckling och tillgång av energi (TEDAP), delvis finansierat av Sida och administrerat av Världsbankens enhet för energi i Afrika. Projektet syftar till att förbättra kvaliteten och effektiviteten i elförsörjningen i landets tre största tillväxtområden Dar es Salaam, Arusha och Kilimanjaro, samt att främja en bättre energitillgång och utveckling av förnybar energi.

Rural Energy Agency

Sverige har stöttat Tanzanias regering med att ta fram sin nationella energipolicy år 2003, vilket följdes av inrättandet av Landsbygdsenergmyndigheten (REA) – som har genomfört dessa projekt – och Landsbygdsenergifonden (REF). Målet med myndigheten är att öka energitillgången på Tanzanias landsbygd. Sverige ger även stöd till kapacitetsutveckling åt REA och REF.

Följande resultat har uppnåtts:

  •  Fem projektutvecklare (SPP) har skrivit avtal med TANESCO (på 21 MW) och ytterligare sju projektavtal (om totalt 36,83 MW) är under förhandling (letter of intent)
  • Två småskaliga energiproducenter (Tanwat och sockerfabriken TPC) är igång under det nya SPP-avtalet med TANESCO, och ytterligare ett energiprojekt utanför elnätet (Mafia island) är under konstruktion. (Lumumaprojektet har inte ingått avtal med Tanesco eftersom vattenkraftsprojektet inte är anslutet till det nationella kraftnätet. Det har istället avtal om direktförsäljning av el till konsumenter, vilket inte var möjligt tidigare.)
  • Ytterligare 60 projekt i olika faser är på gång i Tanzania, och tillsammans skulle de kunna få en kapacitet på över 130 MW och förse drygt ett dussin byar i varje projekts närhet med el. Det skulle ge ett betydande bidrag till dagens nationella elproduktion, som totalt ligger på omkring 1000 megawatt.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />