Bonden Manufari Mpagamye med sin cykel. Manufari har fem barn och av de lokala myndigheterna önskar hans sig bra sjukvård och utbildning.

Fotograf Lunden/Millinga/Hashim

Bonden Manufari har fem barn och av de lokala myndigheterna önskar hans sig bra sjukvård och utbildning.

En mor tar hand om sitt barn som lider av malaria, på ett sjukhus i Dodoma, Tanzania.

Fotograf Mwanzo Millinga

En mor tar hand om sitt barn som lider av malaria, på ett sjukhus i Dodoma, Tanzania. Genom att stärka Tanzanias interna budgetprocess skapas resurser för landet att genomföra sina egna politiska prioriteringar. 

Fokus-grupp för kvinnor i distriktet Temeke i Dar es Salaam. Lakini-projektet stödjer sig på intervjuer av fokusgrupper.

Fotograf Lunden/Millinga/Hashim

Fokus-grupp för kvinnor i distriktet Temeke i Dar es Salaam. Lakini-projektet stödjer sig på intervjuer av fokusgrupper.

Resultatexempel

Budgetstödet i Tanzania – ett steg mot ägarskap och inhemskt ansvarstagande

Uppdaterad: 23 juni 2014

Budgetstödet till Tanzania bidrar med resurser direkt till statsbudgeten. På så sätt bidrar Sverige till att ge landets politiker möjlighet att ta ett större ansvar för den egna utvecklingsagendan.

I det nybyggda parlamentet i Dodoma, Tanzanias huvudstad, har budgetstödet lett till livligare budgetdebatter. Med större möjlighet att kontrollera de egna statsfinanserna kan landets politiker från olika politiska partier idag själva planera och debattera landets utvecklingspolitik.

Budgetstöd är den biståndsform som Tanzanias regering föredrar.Tanzania har i många år varit en stor mottagare av internationellt bistånd. Antalet biståndsinsatser har vuxit år för år och landets offentliga institutioner har begravts under en tunggrodd byråkrati för att hantera alla dessa insatser. Genom att stärka Tanzanias interna budgetprocess minskas trycket från givarna på Tanzanias svaga offentliga administration och skapar resurser för landet att genomföra sina egna politiska prioriteringar.

Bränsle för demokratisk utveckling

En demokrati kan bara växa inifrån. Arvet från decennierna med enpartistaten är fortfarande tydligt. Det givarstyrda biståndet, som varit dominerande i årtionden, har bidragit till att förlama Tanzanias demokratiska process och ofta förpassat landets politiker till en passiv roll. Budgetstödet har en annan effekt. Genom att stödja en modern budgetprocess, förankrad hos regering och parlament, läggs grunden för en förbättrad inhemsk debatt om den offentliga sektorns resurser.

Det nationella ägarskapet över utvecklingsprocessen är avgörande för att en livskraftig demokrati ska kunna växa fram. Det svenska målet är nu att bidra till att bygga upp de interna systemen och överlåta allt mer ansvar åt tanzanierna själva.

Öppenhet motverkar korruption

Kritiska röster hävdar att budgetstöd som saknar öronmärkning bäddar för korruption. Erfarenheterna i Tanzania berättar en annan historia. Det har istället förenklat redovisningen genom att koncentrera finanserna till en enda budget. Därmed får de tanzaniska politikerna större kontroll och givarna får större insyn.

De stärkta kontrollsystemen ger Tanzanias finanser en öppenhet som de tidigare saknat. I allt högre grad kan vanliga medborgare ställa krav på landets egna politiker att leverera den utlovade fattigdomsbekämpningspolitiken.

Film om budgetstödet till Tanzania


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />