Fotograf Sida

Omslagsbilden till en utvärderingsstudie kring hållbarhet i hälsoprojekt i Tanzania, gjord 1991.

Sida har stött Tanzanias forskningsinstitutioner i över 30 år. Dr Donatha Tibuthwa forskar på svamp som en viktig näringskälla.

Fotograf Edwin Mjwahuzi

Sida har stött Tanzanias forskningsinstitutioner i över 30 år med syftet att Tanzania på sikt ska kunna bedriva egen forskning av internationell kvalitet. På bilden forskaren Donatha Tibuhwa med sina studenter i mikrobiologi.

Barns rättigheter listade på en skolvägg in Tanzania.

Fotograf Mark Henley/Panos/Silver

Sidas stöd till utbildning i Tanzania inleddes i mitten av 1960-talet. 1970 gick 33 procent av alla barn i Tanzania i grundskola. 1981 var siffran mer än 97 procent.

SIDA 50-ÅRSJUBILEUM 1965-2015

Utbildning och forskning stärker Tanzania

Uppdaterad: 13 februari 2015

I mer än 50 år har samarbetet mellan Sverige och Tanzania pågått och involverat nästan alla delar av samhället – från utbildning och hälsa till energi, infrastruktur och den privata sektorn.

Sidas stöd till utbildning i Tanzania, som inleddes på mitten av 1960-talet, har gått till grundskola, alfabetiseringskampanjer och yrkesutbildningar. Utbildning är inte bara en rättighet i sig utan också grundläggande för att skapa positiv utveckling. En bra skola stärker demokratin, bidrar till ökad respekt för mänskliga rättigheter samt bidrar till minskad korruption

Men vid själständigheten 1962 kunde bara 15 procent av Tanzanias befolkning läsa och skriva, och av vuxna kvinnor var det endast två procent.

En av huvuduppgifterna för det självständiga Tanzania var att införa en skola för alla barn. 1970 gick 33 procent av alla barn i skola och andelen barn som började skolan växte kraftigt år för år. 1981 gick mer än 97 procent av barnen i grundskolan.

Lyckad kampanj för läs- och skrivkunnighet

Inom utbildningssektorn har Sida stött skolprojekt, vuxenutbildningar, uppbyggandet av folkhögskolor samt forskning. Ett lyckat exempel under de första decennierna var en alfabetiseringskampanj.

– Tanzania blev ett av de första länderna i Afrika att uppnå 98 procent av läs- och skrivkunnighet, för vilket gavs erkännande över hela världen. Kontinuerligt stöd från Sverige var avgörande för att vi skulle lyckas, säger Dr Salim A Salim, tidigare premiärminister i Tanzania.

Men på 1980-talet föll snabbt andelen barn i skolan. Orsaken var att Tanzania hamnat i en djup ekonomisk kris på grund av höga oljepriser, ett krig mot Uganda, låga kaffepriser och en långvarig torka samt den ekonomiska politiken. Många givare drog bort sitt stöd till Tanzania vilket innebar stora problem även för utbildningssektorn. Men inte Sverige och de övriga länderna i Norden. Sverige hade en aktiv roll både i att skriva av skulder och att argumentera mot nedskärningar i den offentliga sektorn.

Resultatet av minskat stöd och ekonomisk kris ses tydligt i statistiken: Bara 40 procent av skolbarnen avslutade grundskolan 1989. Det var ett enormt bortfall från de nästan 100 procent som gick ut skolan 1983. Och under mer än tio år gick bara två av tre barn i skolan.

Utbildning av bra kvalitet

På 1990-talet stödde Sida Tanzanias ambition att höja kvaliteten på skolan. Kvaliteten på utbildningen är dock fortfarande en stor utmaning för Tanzania där 90 procent av alla barn går i skolan samtidigt som antalet barn i skolåldern mer än fördubblats sen millennieskiftet.

Förutom att Sida bidrar med anslag direkt till Tanzanias utbildningsdepartement samarbetar Sverige för att hitta former för hur informationsteknik ska kunna bidra till att höja kvaliteten på utbildningen samt stödjer organisationer som arbetar för att väcka intresse och skapa opinion kring utmaningarna i skolsystemet.

Vuxenutbildning är ett annat område som Sida bidragit till att utveckla. Modellen som byggdes upp på 1970-talet finns kvar än idag med 55 folkhögskolor utspridda runtom i landet.

Inhemsk forskning bidrar till utveckling

Sverige stödjer uppbyggandet av forskningskapacitet vid tre statliga universitet i Tanzania. Målet är att stärka Tanzanias kunskapsbas så att den kan bidra till landets tillväxt och minska fattigdomen.

– Det är mycket viktigt att varje land skapar ett eget kunskapssystem så att de kan hantera frågeställningar och problem som är specifika för landet, säger Inger Lundgren, handläggare på ambassaden i Tanzania.

1986 inleddes ett samarbete mellan tanzaniska och svenska forskare för att studera hiv- och aidsepidemin i Dar es Salaam, Pwani och Kagera, en region som gränsar till Rwanda och Uganda.

– Forskningsprogrammet introducerade de första hiv-testen i Tanzania. Vi upptäckte då att 20 procent av patienterna på sjukhusen i Dar es Salaam och gravida i Kagera bar på hiv, berättar Kisali Pallangyo, forskare och tidigare vicerektor på Muhimbili, Tanzanias ledande medicinska forskningssjukhus som numera även är ett universitet.

Enligt Pallangyo har hiv-aidsprogrammet bidragit till att rädda tusentals liv genom att påverka politiker att ta ansvar för att hindra pandemins snabba tillväxt.

Ett annat forskningsinstitut som Sida har stött är Institutet för marinvetenskap på Zanzibar. Genom att föda upp fiskar samt utbilda fiskare i fiskodling har forskningsprogrammet lyckats förbättra fiskstammen runt Zanzibar. Det har också bidragit till att både öka inkomsterna för fiskare och skydda hotade marina arter.

Tack vare stöd från Sverige har hundratals tanzaniska universitetslärare dessutom fått stöd till PhD- och MSc-studier och bidrar genom detta till att ta fram ny kunskap och förbättra utbildningen i Tanzania.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />