Tanzania

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania/United Republic
of Tanzania/Förenade republiken Tanzania

Huvudstad med antal invånare:

Dodoma, 411 000 invånare, Dar es Salaam, 4 400 000
invånare (uppskattning 2012)

Antal invånare:

53 470 420 (2015)

Yta:

945 090 km²

Statsskick:

republik

Statschef:

president John Magufuli

Folkgrupper:

bantufolk 80–85 %, därutöver arabiska, nilotiska,
kushitiska, asiatiska och europeiska minoriteter

Språk:

swahili (kiswahili) är officiellt språk, engelska är
utbrett, arabiska talas på Zanzibar och Pemba,
därutöver ett stort antal lokala språk

Religion:

kristna (ca 40%), muslimer (ca 40 %), små grupper av
anhängare av traditionella afrikanska religioner,
hinduism, buddism, bahai

Viktigaste exportvaror:

guld och andra mineraler, industriprodukter, tobak,
kaffe, bomull, cashewnötter, te, kryddor

Medlemskap i internationella organisationer:

AU, IMF, FN, SADC, WTO, Samväldet, EAC

BNP per invånare:

955 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

5,6 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

65 (2014)

Spädbarnsdödlighet

35 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

73,2 % (2010)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

53,2 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

5,3 % (2014)

Tillgång till telefon (mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

63 (2014)

Korruptionsranking:

117 av 167 (2015)

HDI-ranking:

151 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd.  The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />