Kvinnor i Khartoum. Sida-stödda Unifem arbetar för kvinnors rättigheter kring det kommande valet i Sudan.

Inför valet som hölls 2010 arbetade Sida-stödda UN Women för att stärka kvinnorna i Sudan både som väljare och som kandidater. Bland annat utbildades kvinnor i samhällskunskap.

Foto: Arne Hoel/World Bank

resultatexempel

Teater och rådgivning för att få kvinnor att rösta

Uppdaterad: 20 maj 2015

Inför valet som hölls i Sudan 2010 arbetade Sida-stödda UN Women på flera fronter för att lyfta kvinnors rättigheter kring valet, och för att få kvinnor att både kandidera och att gå till valurnorna. Genusrådgivning och teater var två vägar till målet. 

Kvinnorna har det svårt i Sudan, framför allt i de norra delarna, där sharia-lagar kraftigt begränsar kvinnors och flickor liv. Kvinnlig könsstympning är vanligt. Sidastödda UN Women arbetar i ett större program i Sudan för att stärka och skydda kvinnors mänskliga rättigheter och jämställdhet i landet. Ett sätt att nå dit är att göra kvinnor mer delaktiga i den demokratisk styrningen och beslutsfattandet. Under 2008 och 2009 fokuserade programmet särskilt på det kommande valet.

– En del har handlat om att få fler kvinnor delaktiga i valet och att få fler att rösta, säger Fatma A. Fattah Abdel Karim, programansvarig för jämställdhet och mänskliga rättigheter på UN Women i Sudan.

UN Women samarbetar med flera olika parter för att uppnå sitt syfte. När det gäller strukturerna kring själva valet samarbetade organisationen till exempel med den nationella valkommissionen.

 – Bland annat har vi försett kommissionen med en genusrådgivare för att se till att valprocessen hanteras på ett tillräckligt jämställt sätt och är kvinnovänlig.

I samhället jobbade UN Women för att stärka kvinnorna både som väljare och som kandidater inför valet 2010. Bland annat utbildades kvinnor i samhällskunskap och inrikes observation. UN Women har också bidragit till att stärka de ickestatliga organisationernas roll innan valet.

– I norra Sudan stödde vi 50 organisationer som arbetade som valobservatörer och för att se till att kvinnors rättigheter tillgodosågs i valet.

UN Women stöttade också ett forum etablerat av kvinnor från olika politiska partier. Syftet var att kvinnorna skulle jobba fram en gemensam agenda för att se till att de kvinnliga rättigheterna skyddades även efter valet.

Medierna är förstås också viktiga i arbetet om kvinnors rättigheter och möjligheter i samband med ett val. Tillsammans med olika medieorganisationer jobbade UN Women för att sprida information kring kvinnors politiska deltagande, lyfta fram kvinnor mer under valperioden och därefter och för att undvika att kvinnors rättigheter glöms bort i medierna.

– I norra Sudan producerade och sände vi i samarbete med kommunikationsministeriet drama, sånger och sketcher som förde fram kvinnors rättigheter i allmänhet, och särskilt såg till deras engagemang i valet, både som röstberättigade men också som kandidater, säger Fatma A. Fattah Abdel Karim.

Det demokratiska rikstäckande valet 2010 var ett resultat av fredsavtalet.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />