Kvinnor under möte kring mikrofinansiering, östra Sudan (sidafinansierat projekt)

Kvinnor deltar i ett Sidafinansierat projekt, här under ett möte om mikrofinansiering i östra Sudan.

Foto: Frederik Frisell/Sida

sudan

Vårt arbete i Sudan

Uppdaterad: 7 december 2015

Sedan fredsavtalet 2005 har en del av stödet till återuppbyggnad av Sudan gått via Världsbanken. Efter att Sydsudan blev självständigt i juli 2011 har samarbetet koncentrerats till fredsprocessen i Darfur och kvinnors rättigheter.

Sudan är nu Afrikas tredje största land. Landet är rikt på mineraler, bland annat olja. Fattigdom och regionala konflikter, särskilt i Darfur, utgör stora utmaningar. Dessutom drabbas landet av återkommande torka och översvämningar.

Sudan är också bland de länder som har flest interna flyktingar i världen. Bland annat situationen i provinsen Darfur kräver stora humanitära insatser. Ett antal utestående frågor finns fortfarande kvar att lösa mellan Sudan och Sydsudan. Bland annat den exakta gränsdragningen mellan länderna och statusen för det oljerika gränsområdet Abyei.

Samarbete för bättre resultat

Sveriges stöd för långsiktig utveckling har till stor del gått via Världsbankens fonder, Multi Donor Trust Fond, MTDF, som nu håller på att avslutas. MDTF har bidragit till att bygga upp infrastrukturen inom bland annat hälsovård och utbildning. Ungefär hälften av vårt humanitära stöd går genom FN-fonden Common Humanitarian Fund, CHF.

Stöd till fredsprocessen i Darfur

Sverige ger stöd till en UNDP-fond som ska bidra till fred- och försoning i Darfur-regionen. Fonden ger stöd till lokala fredsinitiativ som främst genomförs av lokala organisationer. Samarbetsprojekt kring samhällsservice och förvaltning av naturresurser kommer också att ges stöd.

Stöd till UN Women för kvinnors rättigheter

Kvinnorna har det besvärligt i Sudan. Könsstympning och arrangerade äktenskap är vanligt i de norra delarna. Stränga Sharia-lagar i delar av landet begränsar friheten. FN:s kvinnoorgan UN Women  arbetar för att utbilda om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Ett annat mål är att stärka kvinnors roll i politiken. Dessutom driver UN Women ett utvecklingsprojekt för kvinnors rätt till rättshjälp tillsammans med lokala kvinnoorganisationer. UN Women ska också stärka kvinnors deltagande i utformningen av Sudans nya konstitution.

Humanitära situationen i Sudan

De humanitära behoven i Sudan har främst orsakats av de väpnade konflikterna i Darfur, södra Kordofan och Blå nilen. Miljontals människor har drivits på flykt av konflikterna, men också på grund av väder och klimat. Både torka och översvämningar är vanliga i delar av landet. Man räknar att ca 5 miljoner människor i Sudan är drabbade av matosäkerhet och att ytterligare en dryg miljon människor är i behov av humanitär assistans.

Konflikten i Darfur eskalerade under de senaste två åren och den humanitära krisen har på så sätt fördjupats. Många civila drabbas av de väpnade gruppernas oförutsägbara våld. Humanitära insatser har blivit svårare att genomföra då aktörer både inom FN och lokala organisationer blivit måltavlor för våld och kidnappningar.

Förutom mindre konflikter mellan olika icke-statliga grupperingar pågår en större intern konflikt mellan landets armé och Sudan People’s Liberation Movement North (SPLM-N).

Det finns även en olöst konflikt till Sydsudan, som 2011 förklarade sig självständigt från Sudan.

Då även det nya grannlandet Sydsudan är upptaget av interna konflikter har förhandlingarna om ländernas gränser gått i stå.

Det finns 110 flyktingläger i landet, dit merparten av de som fått lämna sina hem tagit sig. Åtta av dessa läger huserar mer än 50 000 människor. Av lägrens hushåll är ca 80 procent styrda av kvinnor, vilket gör skyddsfrågor till en prioritering för den humanitära responsen.

Respinsen koordineras gemensamt av UNOCHA och den sudanesiska Humanitarian Aid Commision (HAC).

Andra FN-organ med mycket aktivitet i landet är World Food Program (WFP), United Nations Children’s Fund (UNICEF) och United Nations Refugee Agency (UNHCR).

Sida har främst fokuserat sitt stöd till den humanitära landfonden, där Sverige varit den näst största givaren. Genom att stödja OCHA har Sida också bidragit till den humanitära samordningen medan stöd till Svenska Rädda barnen, UNICEF och Plan Sverige bidragit till utbildnings- och skyddsinsatser för barn. Sida har också via bidrag till International Aid Services (IAS) stöttat arbetet med vatten- och sanitetsfrågor.

Framåt vill Sida fokusera sitt stöd till livräddande insatser. Fortsatt stöd till landfonden möjliggör att stödet når de mest utsatta människorna, i synnerhet kvinnor och flickor, och områdena. Sida kommer även att fortsätta stödja andra aktörer som säkerställer att de humanitära principerna upprätthålls i insatser inom flera sektorer, inklusive stöd till stärkandet av befolkningens motståndskraft mot framtida katastrofer.

 

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />