Sudan

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Al-Jumhuriya al-Sudan/Republiken Sudan

Huvudstad med antal invånare:

Khartoum, 5 100 000 invånare (FN-uppskattning 2015)

Antal invånare:

40 234 882 (2015)

Yta:

1 861 484 km²

Statsskick:

republik, förbundsstat

Statschef:

president Omar Hassan Ahmad al-Bashir (1989-)

Folkgrupper:

araber ca 70 %, minoriteter av fur, beja,
nuba, fallata m fl

Språk:

arabiska är officiellt språk, ett antal
minoritetsspråk bl a nubiska

Religion:

islam (sunni), liten grupp kristna

Viktigaste exportvaror:

boskap, hudar, skinn, sesamfrön, bomull,
olja, naturgas

Medlemskap i internationella organisationer:

Arabförbundet, AU, IMF, FN, OIC

BNP per invånare:

1 876 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

1,2 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Lägre medelinkomst

Förväntad livslängd:

63 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

48 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

71,1 % (2010)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

55,5 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

0,2 % (2014)

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

72 (2014)

Korruptionsranking:

165 av 167 (2015)

HDI-ranking:

167 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland andra de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän