Aden Abdi i Somalia

Aden Abdi hjälper sina döttrar Sabrina 7 år och Fathi 8 år med läxorna. Aden Abdi är bonde i Puntland. Efter att ha gått en jordbruksutbildning har hans levnadsstandard förbättrats och han kan betala skolavgifter för sina sju barn.

Foto: Somalia Resilience Programme

Resultatexempel

Bättre rustade för torkan i Somalia

Uppdaterad: 18 januari 2018

Efter den svåra torkan i Somalia 2011 gick sju biståndsaktörer samman och startade Somalia Resilience Programme. I dag står 285 000 människor i 170 samhällen bättre rustade att överleva torka eller andra naturkatastrofer, än vad de gjorde för sju år sedan.

Effekterna av klimatförändringarna har blivit påtagligare. I Somalia märks det framför allt genom att de svåra torrperioderna kommer allt tätare.

När vattnet sinar är djuren ofta de första som dör och i ett land där över hälften av invånarna är beroende av inkomster från boskapsskötsel slår torkan hårt mot människors möjligheter att försörja sig. Torkan tvingar också många människor att flytta och skapar brist på mat samt undernäring.

Internationellt bistånd till människor som drabbas av torka och andra naturkatastrofer kan inte bara handla om akut stöd när svälten är ett faktum. Det måste också skapa motståndskraftiga samhällen som står beredda när nästa torka kommer. Det är det som Somalia Resilience Programme (SOMREP) handlar om.

– Människor som normalt nås av akut stöd får här en möjlighet att gradvis ta sig ur fattigdomen, och stå starkare nästa gång en katastrof inträffar, berättar Andrew Lanyon, chef för Somalia Resilience Programme.

Sida är tillsammans med EU största givare till programmet. Den första fasen (2013-2017) har fått goda resultat.

– Vi valde att låta de fattigaste i varje by delta i programmet. Idag lever de flesta i den gruppen under bättre förhållanden än genomsnittet för hela byn, säger Andrew Lanyon.

För att förändringarna ska bli bestående arbetar programmet för att invånarna ska vara delaktiga och ha stort inflytande i projekten.

– Människor i Somalia vill inte ha välgörenhet och gåvor. De vill ha verktyg som hjälper dem att hjälpa sig själva - och det är precis vad de har fått genom det här programmet, säger Andrew Lanyon.

Vattenkällor sinar tre månader om året

En lång rad kommittéer har bildats för att minska risken för katastrofer i byarna och driva det förebyggande arbetet. Genom varningssystem kan invånarna få information om kommande risker, till exempel klimatprognoser via radio eller sms. Det har visat sig vara ett av programmets viktigaste resultat.

Naturresurskommittéer ansvarar för att ta hand om vattenkällor och se till att vatten och betesmarker fördelas på ett hållbart och rättvist sätt.

Varje år torkar många vattenkällor i landet ut under ungefär tre månader. Detta tvingar tusentals människor på flykt till andra områden. Att ge människor tillgång till rent vatten året runt är en central del av Somalia Resilience Programme. I programmets andra fas planeras installation av solenergipumpar för att öka tillgången till vatten.

Naima Elmi från Biyo Cado hämtar vatten från en brunn med pump som installerats genom Somalia Resilience Programme. Den sträcka som hon och andra kvinnor och flickor går varje dag för att hämta vatten har blivit mycket kortare.

– Förut delade människor, vilda djur och boskap på vattnet från en grund brunn som förorenades av flodvattnet. Många barn led av diarré. Tack vare den här brunnen har vi nu rent vatten och vi har dessutom kunnat börja odla persilja, tomater, pumpor, gurka och vattenmelon. Våra liv har förändrats, säger Naima Elmi.

Små lån ger hushållen en buffert

Så kallade spar- och lånegrupper har gjort det lättare för invånarna att hantera katastrofer. De bygger på ett traditionellt system för lån och sparande bland kvinnor i Somalia.

Andrew Lanyon förklarar att en spar- och lånegrupp består av runt 25 personer i en by som går samman och börjar spara små pengar tillsammans. Varje medlem bidrar med ungefär en eller två dollar i veckan till en gemensam fond som sedan kan användas till små räntefria lån till medlemmarna. Varje månad får en medlem i roterande ordning en bonusutbetalning.

Systemet har gett hushållen en buffert som de kan använda antingen i nödsituationer eller för att investera i nya inkomstkällor.

– Att inte vara beroende av inkomsten från en enda sårbar källa i den här miljön är jätteviktigt. När människor kan skaffa sig små startkapital är de inte lika sårbara. Det kan handla om en boskapsskötande familj som startar en kycklinguppfödning och börjar sälja ägg, eller ett hushåll som börjar producera hantverk för försäljning, säger Andrew Lanyon.

Många medlemmar i spar- och lånegrupperna har genom Somalia Resilience Programme fått lära sig nya yrkesområden och de har gått kurser i småföretagande.

Aden Abdi från byn Dawaad i Puntland är en av dem som har fått utbildning i jordbruk genom programmet, och försetts med redskap så att han kan börja odla själv. Enligt en utvärdering har Aden och de andra deltagarna i jordbruksutbildningarna förbättrat sin levnadsstandard avsevärt.

– Förut hade vi väldigt lite kunskap om jordbruk, det här har varit vår räddning. Jag har sju barn att försörja, och idag kan jag betala skolavgifterna för dem allihop, berättar Aden Abdi.

Många kvinnor deltar

80 procent av medlemmarna i spar- och lånegrupperna är kvinnor, och nästan alla kommittéer har minst hälften kvinnliga medlemmar.

– Eftersom Somalia är ett mycket patriarkalt samhälle arbetar vi aktivt med att inkludera kvinnor i programmet. En kvinnas utbildningsnivå är en nyckelfaktorerna för ett hushålls förmåga att bli motståndskraftigt.

I en utvärdering skriver en deltagare från byn Dhusamareb om vikten av att inkludera kvinnor: "Om du undervisar en man, undervisar du bara en person. Men om du undervisar en kvinna, så är det som att undervisa hela världen, för kvinnor är mödrar."

Under fas 2 av programmet (2018-2020) kommer satsningen på spar- och lånegrupper att mångdubblas.

– Det här programmet är en långsam process. Vi räknar med att det tar runt sju år för en by att bli motståndskraftig. Men många givare ger finansiering för bara ett år i taget. Vi är därför mycket glada för att Sida har gjort motsatsen och engagerat sig för en långsiktig förändring i Somalia, säger Andrew Lanyon.

Läs mer: Sidas arbete i Somalia

Några resultat från Somalia Resilience Programme

  • 321 personer som har utbildats till djursjukvårdare och försetts med utrustning har vaccinerat eller behandlat 732 000 kameler, kor, grisar och åsnor.
  • 1 965 jordbrukare har fått lära sig odla grödor som bättre klarar av torka.
  • 10 000 jordbrukare har fått utsäde och redskap.
  • 219 bondegrupper har bildats.
  • 4 664 personer deltar i 244 spar- och lånegrupper.
  • I 69 byar har det bildats naturresurskommittéer.
  • 81 bevattningskanaler och 56 grunda brunnar i anslutning till floder har byggts eller restaurerats.

Sida bidrog med drygt 62 miljoner kronor 2013-2017.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />