Ett tjugotal människor sitter och står under ett träd i ett torrt landskap.

Representanter från klanen Dir diskuterar konfliktdynamiken i Galguduud i centrala Somalia tillsammans med Life & Peace Institute och Zamzam Foundation.

Foto: Life & Peace Institute

Lokala konflikter måste lösas för att nå fred i Somalia

Uppdaterad: 13 oktober 2016

En komplicerad markkonflikt som tvingat tusentals människor på flykt fick invånarna i Jowhar, Somalia, att ta till vapen. Men med stöd från Sida-stödda fredsorganisationer kunde de stridande klanerna förhandla fram en fredlig lösning. Att lösa lokala konflikter är en nödvändig pusselbit för att nå fred i Somalia.

Jordbrukaren och åttabarnspappan Barre Omer Abdi förlorade allt år 2013 när Shidle, den klan han tillhör, hamnade i en allvarlig markkonflikt med den boskapsskötande klanen Abgal.

Tretton byar förstördes under striderna, Shidle fördrevs och tog sin tillflykt i flyktingläger. Barre Omer Abdi bestämde sig för att ta upp vapen.

– I flyktinglägret hade vi varken tak över huvudet, mat eller kläder. Det var verkligen en svår situation. Jag köpte ett gevär och gick med i milisen. Allt jag ville var att hämnas. Jag trodde att konflikten bara kunde lösas med hjälp av vapen.

En dag bjöd en av klanens åldermän in honom till en utbildning i fredsskapande. Där träffade han representanter från andra klaner, inklusive milisledare.

– Jag insåg att problemet kan lösas genom dialog och förhandlingar. Jag bestämde mig för att sälja mitt vapen och starta ett normalt liv.

Stöd utifrån gav genombrott i fredsförhandlingarna

Sheikh Mohamoud, imam i Shidle-klanen, berättar att många åldermän länge hade försökt mäkla fred men att genombrottet kom först när organisationen Life & Peace Institute (LPI) och deras lokala samarbetspartner Somali Peace Line (SPL) gav klanerna sitt stöd.

– Projektet satte stopp för en konflikt som hade kostat omkring 60 människoliv och som orsakade stor osäkerhet och tvångsförflyttningar. Instruktörerna fick oss att tro på en förhandlad lösning och vi lärde oss förhandlingsteknik.

Efter tre års samtal under ledning av LPI och SPL kom deltagarna överens om att de bägge klanerna ska använda den omtvistade marken tillsammans och Abgal betalade också ut pengar till dem som hade förlorat familjemedlemmar.

Traditionellt fredsarbete under press

Somalia har varit drabbat av krig och konflikt i 25 år och saknade under lång tid en fungerande centralregering. I skuggan av den väpnade konflikten mellan regeringen och den väpnade extremiströrelsen Al-Shabab har lokala konflikter – kopplade till land, naturresurser och politiskt inflytande – ibland hamnat i skymundan.

Traditionellt sett har de lokala samhällena haft sin egen konflikthantering. Men decennier av krig har inneburit stora påfrestningar på systemet och i takt med att konflikterna har blivit allt mer komplicerade så krävs stöd utifrån.

Det är här som Sida-stödda LPI och deras lokala samarbetspartners fyller en viktig roll. Medlarnas roll är att skapa dialog mellan de inblandade klanerna samt en gemensam förståelse för konfliktens kärna och möjliga lösningar.

Kvinnor har viktig roll i fredsbygget

Medan det traditionella fredsarbetet leds av åldermän och religiösa ledare så arbetar LPI för att inkludera hela samhället.

– För att freden ska bli långsiktig så måste vi ta hänsyn till allas perspektiv. Därför kämpar vi för att även kvinnor och ungdomar ska inkluderas i fredsbyggandet, säger Jody Henderson från LPI.

Under 2016 har LPI börjat samarbeta med Somali Women's Solidarity Organisation (SWSO), en lokal organisation som leds av kvinnor i staden Kismayo i södra delen av landet. De har dragit igång en fredsprocess mellan stridande klaner där kvinnorna står i centrum.

– Det här projektet är det första i sitt slag i Somalia. Nu har vi möjlighet att förespråka fred med en gemensam röst. Vi har mycket att göra, säger Halima Godane från SWSO.

Att nå fred på lokal nivå är inte bara en förutsättning för att människor ska kunna leva och utvecklas – det påverkar också statsbyggandet på central nivå. I de konfliktdrabbade områden där LPI arbetar vore det svårt för statliga myndigheter att över huvud taget få något inflytande om klanerna som bor där inte är överens om hur makten ska delas.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />