Nyanlända somaliska flyktingar i lägret Dadaab i Kenya får till en början bo i tält. De gemensamma latrinerna är av enklaste sort. Lägret är avsett för 90,000 personer men idag trängs ca 260,000 personer där.

Nyanlända somaliska flyktingar i lägret i Dadaab i Kenya får till en början bo i tält. De gemensamma latrinerna är av enklaste sort. I lägret som är avsett för 90,000 personer trängs ca 260,000.

Foto: Carolina Grelsson/Svenska kyrkan

resultatexempel

Ett drägligare liv i flyktinglägren

Uppdaterad: 17 juni 2014

I tre flyktingläger i Kenya och Etiopien trängs över 300 000 somaliska flyktingar utan hopp om att kunna ta sig därifrån under överskådlig tid. Svenska kyrkan samarbetar med människorna i lägren för att förbättra det dagliga livet.

– Trots dammet, den brännande solen och långtråkigheten är det människors styrka och förmåga till överlevnad som slår en när man besöker dem, berättar Carolina Grelsson, handläggare för humanitära insatser inom Svenska kyrkan.

Sedan slutet av 1980-talet har över en miljon människor tvingats på flykt från Somalia på grund av inbördeskrig, torka och hungersnöd. Avsaknaden av en fungerande stat och politisk instabilitet på grund av konflikter mellan olika klaner tvingar fortfarande ett stort antal flyktingar att korsa gränserna till Kenya och Etiopien.

– Antalet flyktingar ökar hela tiden och det finns inte utrymme för alla i lägren. Det råder brist på mat, vatten och andra basförnödenheter. Naturligtvis är sysslolösheten ett mycket stort problem – som flykting får man inte arbeta utanför lägret, förklarar Carolina Grelsson.

Bättre levnadsvillkor genom delaktighet

Insatserna stödjer driften och utveckling av lägren och rör bland annat vatten, säkerhet, ungdomsaktiviteter och mottagning av nyanlända flyktingar.

– Genom psykosocialt stöd och ungdomsaktiviteter som sport och kultur får ungdomarna möjlighet att göra något konstruktivt. Det är ett sätt att motverka sysslolöshet och användningen av droger som annars lätt brer ut sig, berättar Carolina Grelsson.

Insatserna stöds av Sida med 10,2 miljoner kronor under två år, och med en miljon av Svenska kyrkans insamlade medel. Projektet drivs av Svenska Kyrkan och Lutherska Världsförbundet i samarbete med bland andra FN:s flyktingkommissariat UNHCR.

– Det bästa med projektet är samarbetet med flyktingarna själva, att de kunnat organisera sig och därigenom själva blivit delaktiga i driften och skötseln av lägren. Till exempel har säkerheten förbättrats, säger Carolina Grelsson.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />