Ett barn vaccineras mot mässlingen under en Child Health Day- kampanj i Wajid-distriktet i södra Somalia.

Ett barn vaccineras mot mässlingen under en "Child Health Day"-kampanj i Wajid-distriktet i södra Somalia.

Foto: UNICEF Somalia/2009

resultatexempel

Bred kampanj ger vaccin till somaliska barn

Uppdaterad: 17 juni 2014

För första gången nådde kampanjen ”Child Health Day” ut till hela Somalia, där vart sjunde barn inte når fem års ålder. ”Jag vill hjälpa barn till ett friskt, lyckligt och fullgott liv”, säger Suraya Dalil, Chief of Health and nutrition för Unicef i Somalia.

– Folk kom till gatan där jag bor och berättade i mikrofoner att mina barn kunde bli vaccinerade mot mässling och att jag själv kunde få vaccin mot stelkramp, säger mamman Barrey Issc i Wajid i Södra Somalia till Unicef-TV.

Sida stödjer Child Health Day-kampanjen som mellan december 2008 och juni 2009 har nått barn under fem år med vaccinationer mot mässling, polio, difteri, kikhosta och stelkramp. Mödrar i fertil ålder har också fått stelkrampssprutor. Dessutom har barnen fått överlevnadspaket med a-vitamin, avmaskningstabletter, vätskeersättning för diarrébehandling och vattenreningstabletter.

Child Health Day är ett samarbete mellan Unicefoch WHO.

Svårt att ta sig fram

En stor del av Somalias befolkning är nomader vilket gör dem svåra att nå med hälsovård. Men Child Health Day har gett även denna del av befolkningen vaccinationer och annan livsavgörande hjälp.

– Det är svårt att genomföra ett så omfattande program i ett land som Somalia där infrastrukturen är dålig och osäkerheten stor, säger Suraya Dalil. Dessutom har det varit svårt att få tag i utbildad personal.

Bara en sådan sak som att hålla vaccinet kallt vid transporter har varit en utmaning, berättar hon. I några områden har teamen inte kommit fram på grund av strider.

I varje team som åkt ut har en person haft till uppgift att locka familjer till stationen. Det har skett genom megafonutrop, dörrknackning, radio och sms. Även religiösa ledare har hjälpt till att berätta om insatsen vid fredagsbönen.

– De flesta som kommer till våra stationer är kvinnor med barn, men vi har också sett fäder och mor- och farfäder som har kommit, säger Suraya Dalil. Vaccination mot mässlingen har varit det mest uppskattade, i alla fall i städerna, eftersom många vet att sjukdomen är dödlig.

Sjuka barn får hjälp

Om ett barn som är sjukt eller svårt undernärt kommer till vaccinations-stationen hänvisas föräldrarna vidare till närmaste klinik eller matprogram. Men är inte barnen alltför sjuka får de först sina vaccinationer.

Förhoppningen är att Child Health Day ska kunna genomföras två gånger om året de närmaste tre åren, beroende på vilket ekonomiskt stöd kampanjen får.

– Somaliska barn lever under mycket svåra förhållanden i dag, säger Suraya Dalil. De lider av sjukdomar, undernäring, torka, fattigdom och konflikt. Ett av sex barn har akut undernäring. Jag vill bidra till att de somaliska barnen får leva ett friskt, lyckligt och fullgott liv.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />