Anab Farah Ahmed Somalia

Anab Farah Ahmed driver Magan-sjukhuset som stöds av Swedish Somali Research Association genom Forum Syd och Sida. Anab Farah Ahmed är en drivande kraft mot kvinnlig könsstympning och var under många år bosatt i Sverige.  

Foto: David Isaksson, Global Reporting

Svensksomalier bidrar i utvecklingssamarbete med Somalia

Uppdaterad: 29 april 2016

Sedan ett par år finansierar Sida två program som vänder sig till den stora somaliska diaspora som finns i Sverige. Programmen gör det möjligt för svensksomalier att på olika sätt bidra till återuppbyggnadsarbetet i sitt hemland. Programmen har visat goda resultat och utökas nu.

I Sverige finns det flera hundra civilsamhällesorganisationer med somalisk anknytning. Sida intensifierar nu satsningen på att nå ut till svensksomalier som driver företag, är engagerade i organisationer, eller har en akademisk utbildning. Genom satsningen vill Sida skapa en dialog med svensksomalier om hur de kan vara med och bygga upp Somalia, genom att till exempel föra tillbaka kunskap, investera eller starta företag i sitt hemland.

Erik Pettersson är programhandläggare för Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia, som handläggs från den svenska ambassaden i Nairobi, Kenya. Han säger:

- Diasporan spelar stor roll för utvecklingen i hemlandet, inte minst med tanke på att de remitteringar som de skickar till släktingar i hemlandet beräknas att vida överstiga de belopp som ges i bistånd. Genom att skapa utrymme för svensksomalier att bidra i utvecklingssamarbetet så kompletteras remitteringarna med utbyte av kunskap och erfarenheter från Sverige. På så sätt stödjer Sida somaliska lösningar på somaliska problem.

Samarbete med Forum Syd

Sida finansierar två program som vänder sig till svensksomalier. Det ena programmet sker i samarbete med Forum Syd, och vänder sig till svensksomaliska civilsamhällesorganisationer. Dessa kan ansöka om pengar från Forum Syd för att genomföra utvecklingsprojekt tillsammans med lokala partnerorganisationer i Somalia. Intresset för programmet har varit stort, 57 organisationer ansökte om projektstöd under programmets första fas 2012-2014. Av dessa beviljades stöd till 20 projekt.

Det stora intresset och de positiva resultat som projekten uppvisat ligger till grund för att Sida nu fortsätter samarbetet med Forum Syd. Under de kommande tre åren stödjer Sida programmet med 45 miljoner kronor. Svensksomaliska civilsamhällesorganisationer som har kompetens att genomföra samarbetsprojekt i hemlandet är välkomna att ansöka om projektstöd. De projekt som kommer att beviljas stöd ska ha vara inriktade på något av dess teman: demokrati, mänskliga rättigheter, hälsa, jämställdhet, hållbar försörjning eller fredsbyggande mellan olika regioner i Somalia.

Samarbete med IOM

Det andra programmet genomförs i samarbete med IOM (International Organization for Migration) och syftar till att stödja somaliska akademiker att återvända till Somalia för att arbeta på departement och myndigheter. IOM:s program vänder sig inte bara till svensksomalier, utan till hela den somaliska diasporan. Genom detta program stödjer Sida under tre år 65 välutbildade somalier att återvända till Somalia för att arbeta på ministerier och myndigheter inom det somaliska rättsväsendet, inom hälsosektorn och med offentlig finansiell styrning. Programmet placerar experter både på federal nivå och i Somaliland och Puntland. Experter har placerats bland annat vid justitieministeriet, hälsoministeriet och finansministeriet. Vid sidan om diasporaexperterna inkluderar programmet även stöd till ett praktikantprogram där nyutexaminerade från somaliska universitet får möjlighet att arbeta bredvid experterna .

- Programmet har nu pågått i drygt ett års tid och vi ser att de experter som vi placerat är uppskattade och gör skillnad på de ministerier där de arbetar. En utmaning vi har är tyvärr att det är mycket få svensksomalier och få kvinnor som söker sig till programmet. Det är framförallt somaliska män som lever i engelsktalande länder som sökt tjänsterna.

Somali Swedish Business Program 

Sida har också inlett ett samarbete med Business Sweden och Forum Syd för att utveckla ett tredje program som ska stödja investeringar och jobbskapande i Somalia från den svensksomaliska diasporan. Programmet avser att vara
katalytiskt och engagera framförallt diasporan genom att underlätta investeringar  kunskapsöverföring. Genom att ta vara på
entreprenörsandan samt kulturella kopplingar till Somalia kan den somaliska diasporan i Sverige och på andra ställen spela en viktig roll i att skapa jobb för befolkningen i Somalia.

Programmet utgörs av fyra delar:

  • Kapacitetsbyggande insatser för intresserade entreprenörer och företag. Denna del kommer att delas in i dels en generell kapacitetsutveckling i företagsutveckling i Somalia, dels en skräddarsydd kapacitetsutveckling för företag.
  • Mindre finansieringsstöd (max 35 000 SEK) till entreprenörer vid ett tidigt stadie av en affärssatsning för att möjliggöra utforskandet av nya möjligheter till jobbskapande affärsverksamheter. Villkor för detta stöd är att företagaren bidrar med samma belopp.
  • Stöd till entreprenörer (max 200 000 SEK) för bidra till investering och att söka ytterligare finansiering av andra större finansieringskällor. Villkor även för detta stöd är att företagaren bidrar med samma belopp.
  • Analys kring utmaningar och brister i företgsmiljön i landet för att påverka gynnsam miljö för företagsverksamhet i hela landet.

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />