Oberoende journalister i Somalia ses som ett hot och trakasseras ofta. Därför har det initierats ett brett stöd till mediasektorn för att främja oberoende journalistik.

Oberoende journalister i Somalia ses som ett hot och trakasseras ofta. Därför har det initierats ett brett stöd till mediasektorn för att främja oberoende journalistik.

Foto: Brigitte Sins

Somalia

Vårt arbete i Somalia

Uppdaterad: 10 februari 2015

Inbördeskriget i Somalia har lämnat djupa sår i landet och de humanitära behoven är fortsatt stora. Problem med säkerheten försvårar hjälparbetet. En viss stabilitet har skapats i Somaliland och Puntland i norr och i Mogadishu. En interimskonstitution har tagits fram med stöd från Sverige, och den nya federala regeringen har en stärkt legitimitet. Den svenska strategin inriktar de svenska insatserna mot krishantering, demokrati, mänskliga rättigheter samt jobbskapande.

Det långa inbördeskriget i Somalia har lämnat djupa sår i landet. Konflikten är ingalunda över men viss stabilitet har skapats av de mer eller mindre självstyrande områdena Somaliland och Puntland i norr, samt av afrikanska unionens trupper främst i Mogadishu. Den nya federala regeringen har en stärkt legitimitet jämfört med tidigare och Sverige har bland annat bidragit till att en interimskonstitution tagits fram. Den militanta islamistgruppen Al Shabaab är försvagad men utgör fortsatt ett reellt hot. Säkerheten är fortsatt ett stort problem och innebär stora utmaningar för utvecklingsarbetet i landet. Den humanitära situationen är på grund av torka och konflikt fortsatt mycket allvarlig; även om landet återhämtat sig något efter den svåra torkan 2011.

Sverige hade ett utvecklingssamarbete med Somalia på 80-talet, som avbröts när kriget bröt ut. Det humanitära stödet fortsatte dock efter att den somaliska staten kollapsade och från 2002 återupptogs utvecklingssamarbetet.

Svensk-somaliska diasporan involverad i nya resultatstrategin

I juli 2013 antog Sveriges regering en ny ambitiös resultatstrategi för biståndet till Somalia vars mål är att stärka fattiga människors möjligheter att stå emot och klara av nya kriser, stödja den sköra demokratin, stärka respekten för de mänskliga rättigheterna samt att öka möjligheterna att få arbete. Nya områden för samarbete i strategin rör främst stöd till jobbskapande insatser och till media, men den innebär också ett tydligare fokus på jämställdhet och mänskliga rättigheter och fortsatt stöd inom hälsa, framförallt mödra- och barnhälsovård. Den nya resultatstrategin fokuserar även på diasporans roll i utvecklingssamarbetet.

De humanitära behoven är fortsatt mycket stora även om situation inte är lika prekär som under torkan 2011. Den gemensamma humanitära fonden, CHF, Röda korset, FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, och FN:s barnfond, UNICEF, är några av organisationerna i Somalia som varje år får humanitärt stöd från Sida.

Stora delar av utvecklingssamarbetet implementeras av olika FN-organ. Bland annat samarbetar Sverige med UNDP för stöd till somaliska samhällsinstitutioner, inte minst ett förbättrat polis- och domstolsväsende. För att bygga upp ett långsiktigt och hållbart hälsosystem stödjer Sverige ett brett program inriktat mot kvinnor och barn i Somalia, i samarbete med FN:s gemensamma program för hälsa och nutrition. Det har lett till att det nu finns 5-åriga strategiska hälsoplaner för hela Somalia.

Sverige ger också stöd till mindre organisationer. Genom Interpeace har Sverige stött flera av de demokratiska val som hållits i det självstyrande Somaliland. Genom Danska flyktingrådet (DRC) tillsammans med Danish Demining Group stödjer vi insatser som ska stärka säkerheten på lokal nivå. Svenska civilsamhällesorganisationer finns också på plats i landet och får stöd. Sverige arbetar för att stärka demokratin, exempelvis genom ett nationellt FN-program för förbättrat lokalt samhällsstyre och genom Diakonia som i Puntland i nordöstra Somalia fokuserar på att stärka deltagande och främja ökad jämställdhet, bland annat genom fler flickor ska få möjlighet att gå i skolan.

Genom Forum Syd stödjer Sverige ett program för att underlätta för svensk-somaliska diasporaorganisationer att söka stöd för mindre insatser tillsammans med lokala civilsamhällesorganisationer i Somalia. Dessutom har ett samarbete inletts med International Organization for Migration, IOM, för ett diasporaprojekt där individuella experter från diasporan får stöd till att bidra till återuppbyggnaden av Somalia.

Två miljoner människor på flykt

Det finns 1 miljoner internflyktingar i Somalia och ytterligare en miljon somalier som flytt till grannländerna – främst till Kenya. Sida bidrar till bostäder och försörjning för dessa flyktingar. Stödet går via UNHCR samt FN:s boende och bosättningsorgan UN-HABITAT.

Situationen för hjälparbetarna är svår i Somalia. Vägspärrar, trakasserier och bakhåll skapar riskfyllda situationer och det har hänt att hjälparbetare kidnappats och dödats. När humanitära organisationer inte längre kan verka under det så kallade humanitära imperativet – att lindra nöd och rädda liv utifrån de grundläggande principerna om humanitet, oberoende, opartiskhet och neutralitet – riskerar den yttersta konsekvensen bli att de drar sig tillbaka. Det hände senast i augusti 2013 då Läkare Utan Gränser meddelade att de drar sig ur Somalia.

Många aktörer är involverade i återuppbyggnadsarbetet i Somalia, och att samordna insatserna är därför av största vikt. Sverige har varit ordförande i den somaliska givargruppen under 2011 och 2012 och aktivt bidragit till att förbättra givarsamordningen för Somalia. Från och med augusti 2013 är Sverige ordförande i den humanitära givargruppen tillsammans med EU:s humanitära biståndskontor, ECHO.

Läs mer om utvecklingen i Somalia.  


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />