Somalia

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Somalia

Huvudstad med antal invånare:

Mogadishu, 2 120 000 (uppskattning 2015)

Antal invånare:

10 787 104 (2015)

Yta:

637 660 km²

Statsskick:

republik, i praktiken klanvälde

Statschef:

president Hassan Sheikh Mohamud

Folkgrupper:

en majoritet av somalier, samt bantufolk, och andra minoritetsgrupper

Språk:

somaliska (efter självständigheten fick även arabiska ställning som officiellt språk)

Religion:

islam (liten minoritet av kristna)

Viktigaste exportvaror:

boskap, boskapsprodukter, bananer

Medlemskap i internationella organisationer:

övergångsregeringen representerar
landet i AU, FN, IGAD och CEN-SAD
(vilande medlemskap i Arabförbundet och i andra organ sedan 1991)

BNP per invånare:

534 US Dollar (2014)

Biståndets andel av BNI:*

21,1 (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

55 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

90 av tusen födda (2013)

Läs- och skrivkunnighet:

28 % (uppskattning 2008)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

31,7 % (2011)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

0,5 % (2014)

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

51 (2014)

Korruptionsranking:

167 av 167 (2015)

HDI-ranking:

uppgift saknas

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd. The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän