En sk dialogklubb möts i Kabagari, Rwanda. The Institute of Research and Dialogue for Peace (IRDP) har skapat dialogklubbar som en del i arbetet med att hjälpa rwandier att konfrontera sin mörka historia och bidra till landets omfattande försonings-process.

Fotograf Stefan Rova

Misstänksamheten mellan människor är större idag än före folkmordet, för alla vet numera vad som kan hända. IRDP:s forum utgör därför en unik och neutral mötesplats för frågor som tidigare varit tabu.

En sk dialogklubb möts i Kabagari, Rwanda. The Institute of Research and Dialogue for Peace (IRDP) har skapat dialogklubbar som en del i arbetet med att hjälpa rwandier att konfrontera sin mörka historia och bidra till landets omfattande försonings-process.

Fotograf Stefan Rova

IRDP:s program bidragit till att öppna för en debatt och dialog i Rwandas samhälle. Det har även gett konkreta och konstruktiva bidrag till nya politiska riktlinjer. I dialogklubbar har en plattform skapats för rwandier att göra sin röst hörd.

En sk dialogklubb möts i Kabagari, Rwanda. The Institute of Research and Dialogue for Peace (IRDP) har skapat dialogklubbar som en del i arbetet med att hjälpa rwandier att konfrontera sin mörka historia och bidra till landets omfattande försonings-process.

Fotograf Stefan Rova

7000 medlemmar över hela landet deltar regelbundet i IRDP:s arbete. Vägen mot försoning och en öppen demokrati är lång och svår. Men de viktiga möten som äger rum på landets dialogklubbar är ett steg mot det målet.

resultatexempel

Samtal bidrar till fred och försoning

Uppdaterad: 23 juni 2014

Nästan 20 år efter folkmordet i Rwanda saknas fortfarande en öppen dialog om vad som hände och varför. Misstro och rädsla gör det svårt att gå vidare och under ytan finns många spänningar. Det Sida-stödda IRDP-projektet har under 10 år skapat en unik dialog, och en grogrund för ett politiskt samhälle där alla kan delta.

– Mer en miljon människor dödades på 100 dagar under folkmordet. Om vi ska kunna gå vidare och se till att det aldrig sker igen, då måste vi få svar på frågorna hur det kunde hända, och varför.

 Det säger Jean-Paul Mugiraneza, en av drivkrafterna bakom the Institute of Research and Dialogue for Peace  (IRDP) som startade 2001 med stöd från Sida. Programmet inleddes i en tid då undertryckta stämningar sedan folkmordet skapat en stark misstro i det rwandiska samhället. Genom att skapa gemensamma diskussionsforum har IRDP gett människor en chans att mötas och försonas.

Ett av de viktigaste initiativen har varit att bjuda in till så kallade dialogklubbar. Att få offer och förövare som bor i samma by, men inte har pratat på 18 år, att delta i en gemensam diskussion – det var oerhört svårt i början. En nyckelfaktor har varit att först utse en lokal diskussionsledare som alla har förtroende för och som kunnat övertyga folk att delta. Jean-Paul Mugiraneza berättar om väldigt känslosamma och starka möten.

– Under ett samtal i en by pratade vi om försoning. En man som släppts ut från fängelset talade om att vara lycklig och gå vidare, varpå en äldre kvinna utbrast: ”Du kan vara lycklig, som har dina barn kvar. Men jag är ensam, för du har dödat mina söner och döttrar”. Det var den mannen som hade tagit med mördarna till hennes hus. Utan någon familj i livet hade kvinnan svårt att klara sig på ålderns höst.

Misstänksamheten mellan människor är större idag än före folkmordet, för alla vet numera vad som kan hända. I sin rädsla för att tända en ny gnista till konflikt har regeringen undvikit att offentligt diskutera de känsliga frågor som delar landet, och skolböckerna berättar inte heller om landets historia. IRDP:s forum utgör därför en unik och neutral mötesplats för frågor som tidigare varit tabu.

– Vi är med för att underlätta en dialog, mellan alla parter, men vi har ingen egen agenda, säger Jean-Paul Mugiraneza. Det har gjort att folk vågat öppna sig och vi fungerar nu som en kommunikationskanal mellan folket och beslutsfattare, där representanter för regeringen och det civila samhället kommer till oss för att få höra folkets åsikter.

Etnicitet fortfarande känsligt

Frågan om etnicitet är fortfarande oerhört laddad i Rwanda, även om benämningen av hutus respektive tutsis officiellt tagits bort efter folkmordet. Det visar den dokumentärfilm som IRDP nyligen har gjort om förhållandet mellan hutus och tutsis idag.

– 3000 människor intervjuades om etnicitet och dess roll i vardagen, i arbetslivet och andra relationer. 53 procent tycker att det har blivit bättre men fortfarande ser nästan hälften av landets invånare etnicitetsfaktorn som ett stort problem, säger han.

Om Rwanda ska kunna klara övergången till ett stabilt samhälle, då måste folk börja prata om allt som hänt och bli delaktiga i beslutsprocessen. Att få med de unga i den debatten är oerhört viktigt, därför har IRDP även drivit debattklubbar på skolorna för att få dem att börja tänka kritiskt, och lämna den kultur av ”blind åtlydnad” gentemot de styrande som enligt Jean-Paul Mugiraneza präglar rwandierna och som bidrog till att göra folkmordet möjligt.

Vägen mot försoning och en öppen demokrati är lång och svår. Men de viktiga möten som äger rum på landets dialogklubbar är ett steg mot det målet; som den diskussion som hölls i byn Nyamata 2004 om varför människor plötsligt blivit mördare.

– En förövare som just släppts ut fängelset föll till marken och bad om förlåtelse, samtidigt som han gråtande förklarade att han fallit för grupptrycket från regeringen och kamrater att döda tutsis. Med på mötet satt också en familjemedlem till den man som dödats, som för första gången kunde säga: ”Ok, men kan du inte visa var han ligger begravd, så att vi kan få ge honom en värdig avskedsceremoni”. Efter ett par veckors letande hittade de graven och tog därmed ett viktigt steg vidare, säger Jean-Paul Mugiraneza.

Fakta IRDP:

IRDP:s arbete med att skapa diskussioner runt de tabubelagda ämnen som skapar motsättningar i Rwanda inleddes 2001. Programmet genomförs i samarbete med den internationella organisationen Interpeace, med stöd från Sida. Diskussionerna har skett genom så kallade dialogklubbar på gräsrotsnivå, i skolorna samt med andra aktörer och politiska intressegrupper på nationell nivå.

Deltagande forskning har varit en viktig arbetsmetod, för att strukturera den information som kommer fram under diskussionerna och undvika rykten som tidigare gett upphov till mycket hat mellan människor. Diskussionerna videofilmas ofta för att sprida informationen vidare till Rwandas invånare genom TV och radio. En annan viktig aspekt har varit att alla ska vara välkomna att delta i diskussionerna.

 

 

Exempel på uppnådda resultat:

• Öppnare dialog. En utvärdering gjord hösten 2011 visar att IRDP:s program bidragit till att öppna för en debatt och dialog i Rwandas samhälle. Det har även gett konkreta och konstruktiva bidrag till nya politiska riktlinjer.
• Kommunikationskanal. Utvärderingen visar också att IRDP fungerar som en viktig kommunikationskanal i samhället, såväl vertikalt mellan beslutsfattare och folket, som horisontellt mellan olika politiska aktörer och det civila samhället. Det bidrar till högre nivåer av tillit i samhället, ökat deltagare bland medborgarna i den demokratiska beslutsprocessen och en större ansvarsskyldighet hos myndigheterna.
• Ny lag om politiska partier. En fråga som diskuterades livligt i dialogklubbarna var varför oppositionspartier inte representerades på lokal nivå. Diskussionen tog sedan även fart i IRDP:s nationella grupper och bland de politiska partierna. Debatten har sannolikt bidragit till att skynda på den nya lag som idag tillåter andra politiska partier att etablera sig på lokal nivå.
• Bättre samarbete. Samtalen har inte bara förbättrat relationen mellan människor i samma by utan även förbättrat deras livsvillkor genom små gemensamma affärsprojekt som ger nya inkomster.
• 7000 medlemmar över hela landet deltar regelbundet i IRDP:s arbete. Informationen sprids vidare till hela landet genom filmfestivaler, TV, månatliga radioprogram, tidningsartiklar samt böcker.

Hutu? Tutsi? Twa? Or Rwandan?

Se de första kapitlen (ca 15 min) från en film gjord av IRDP där människor från olika etniska grupper i Rwanda samtalar.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />