Olivier Mazimpaka är IT-tekniker och lärare på University of Rwanda (UR).

Fotograf Noa Håkansson

Olivier är lärare på University of Rwanda (UR), och samordnare för ett av delprogrammen inom Sidas stöd till universitetet. – Det var faktiskt tack vare Sidas stöd som universitetet fick internet installerat för första gången, berättar Olivier.

Gretta och Honore är två av de barn som får datakunskap genom delprogrammet "ICT for kids".

Fotograf Bihizi Patrick

Gretta och Honore är två av de barn som får datakunskap genom delprogrammet "ICT for kids".

resultatexempel

ICT är verktyget som ska utveckla Rwanda

Uppdaterad: 25 juni 2014

Rwandas regering har som mål att landet ska bli en kunskapsbaserad ekonomi. Sidas stöd inom ICT (informations- och kommunikationsteknologi) till landets statliga universitet gör det möjligt för fler att studera vidare, vilket i sin tur främjar försoning i ett land med en mörk historia.
– Min utmaning är att få människor att förstå att ICT inte är ett separat skolämne, utan ett verktyg som kan användas av alla och som bidrar till utveckling.

Orden kommer från Olivier Mazimpaka från Rwanda, under ett besök i Stockholm. Olivier är lärare på University of Rwanda (UR), och samordnare för ett av delprogrammen inom Sidas stöd till universitetet. I botten är han IT-tekniker, utbildad vid samma universitet.

Han är i Stockholm för att få kunskap om hur man kan använda video i de nätbaserade kurser som UR numera erbjuder. Utvecklandet av nätkurser utgör en liten del av ett stort samarbete mellan Sida och University of Rwanda som pågått sedan 2003.

– Det var faktiskt tack vare Sidas stöd som universitetet fick internet installerat för första gången, berättar Olivier.

Det hade då bara gått drygt ett decennium sedan ett av världshistoriens mest fruktansvärda folkmord ägde rum i Rwanda 1994, där mer än 800 000 människor miste livet. UR förlorade stora delar av både personalstyrka och studentkår, och höll stängt i ett år. Under åren som följde återhämtade sig antalet studenter relativt snabbt, men bristen på akademisk personal höll i sig. När Sida inledde sitt stöd hade bara drygt hälften av lärarna utbildning på masternivå. Vid den tiden var Olivier student på UR.

– När jag läste här fick vi datasalar och ett elektroniskt bibliotek för kurslitteratur genom stödet från Sida. Några år senare kom jag tillbaka och anställdes som IT-tekniker. Då skulle ICT-nätverket byggas ut genom Sida-programmet, och jag fick arbeta med att anpassa och installera det.

Tack vare den nya infrastrukturen datoriserades i princip hela universitetet: registreringar, betyg, ekonomi och administration. Bandbredden ökades, universitetet fick wifi och remote access. Och Olivers viktigaste uppgift har kommit att bli integrering av ICT i undervisningen.

– Idag har vi en plattform för e-learning där studenterna kan ladda upp sina arbeten och lärarna kan lägga ut material. Men infrastruktur räcker inte om det inte finns kunskap om hur den kan användas i undervisningen. Mitt uppdrag nu är att utbilda personal och studenter i hur de kan använda sig av ICT.

Rwanda är ett kustlöst land med få naturresurser. 80 procent av de 10,5 miljoner invånarna bor på landsbygden och landet är ett av världens fattigaste. Men samtidigt har få länder haft en så snabb utveckling som Rwanda. Mellan 2005 och 2011 tog sig en miljon människor över fattigdomsstrecket. Landets regering hyllas för låg korruption och en tydlig social agenda. De har som mål att lyfta landet från dagens jordbruksbaserade ekonomi till en kunskapsbaserad ekonomi.

Det svenska stödet inom forskning och högre utbildning i Rwanda har därför riktat in sig på att skapa förutsättningar för forskning inom områden som bidrar till landets utveckling. I samarbete med svenska universitet har masterutbildningar utvecklats på UR, inom till exempel matematik, ekonomi, freds- och konfliktvetenskap och ICT. Och Olivier är stolt över resultatet:

– Alla som tagit en master i ICT på NUR har i dag mycket höga positioner i samhället. En är till och med ICT-minister!

En viktig del av programmet är vidareutbildning av UR:s akademiska personal, så att fler uppnår en doktorstitel inom sitt ämne. Ett 50-tal forskarstudenter från UR går forskarutbildning vid svenska universitet, och gör sina fältarbeten i hemlandet. Bland dem som disputerat har många återvänt till UR för att bedriva forskning. Nu är ambitionen att utveckla forskarutbildningar på plats i Rwanda och dra ned på antalet forskarstudenter som går på svenska universitet.

– Det vi uppskattar med stödet från Sverige är att de stödjer oss med målet att vi ska kunna stödja oss själva. Det här är ett bra exempel. Nu har vi byggt upp en kapacitet så att vi kan driva våra egna forskarutbildningar i Rwanda, säger Olivier.

Med ICT-stödet till UR kombinerar Sida två viktiga strategier. ICT-satsningar inom utbildningssektorn är oumbärliga för utvecklingen mot ett kunskapsbaserat samhälle. Men ICT spelar också en viktig strategisk roll när det kommer till demokrati och yttrandefrihet:

– Vårt land har en mycket mörk historia. För mig är ICT vårt viktigaste verktyg för att främja fred och försoning, genom den kunskap och medvetenhet som kommunikation och informationsspridning kan ge, avslutar Olivier Mazimpaka.

Fakta

Sidas stöd till University of Rwanda (UR):

Sida har samarbetat med UR sedan 2003. Det övergripande syftet för programmet är att skapa förutsättningar för produktion av vetenskaplig kunskap som håller internationell kvalitet och som bidrar till Rwandas utveckling.

Fas 1 2003-2006: 78 MSEK
Fas 2 2007-2012: 175,5 MSEK
Fas 3 2013 - 2018: 335,8 MSEK

Stödet inom ICT (information and communications technology) består av:

Forskning:
- möjligheter för UR:s personal  att gå forskarutbildning i Sverige
- utveckling av masterkurser på UR
- utveckling av forskarutbildningar på UR, med målet att göra UR till Rwandas högsäte för forskning

Digital infrastruktur:
- installation av internet, datasalar och ett e-bibliotek
- datorisering av universitets administration
- utveckling av e-learningplattformar och nätbaserade kurser

Kunskap:
- kurser för studenter, lärare och övrig personal i hur ICT kan användas som ett verktyg i undervisning och forskning
- sommarkurser för skolbarn i grundläggande datakunskap

Exempel på effekter av stödet:

  • Alla studenter som tagit en master i ICT på UR arbetar idag inom staten, akademin eller näringslivet i Rwanda.
  • Rwandiska doktorander forskar om telekommunikation, e-governance och e-learning i Rwanda.
  • Tack vare den digitala infrastrukturen har förutsättningarna för att bedriva undervisning och forskning på UR förbättrats.
  • Användandet av ICT har bidragit till att göra universitetets procedurer mer transparenta.

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />