Richard Bomboma, ambassadråd och chef för det svenska sektionskontoret i Rwandas huvudstad Kigali där han ansvarar för Sveriges utvecklingssamarbete med landet.

Richard Bomboma, ambassadråd och chef för det svenska sektionskontoret i Rwandas huvudstad Kigali där han ansvarar för Sveriges utvecklingssamarbete med landet.

Foto: Sida

resultatexempel

EU stöttar val i Rwanda

Uppdaterad: 17 juni 2014

– Ett bra och väl fungerande valsystem har stor betydelse när ett fattigt och krigsdrabbat land som Rwanda kämpar för att bygga upp ett demokratiskt samhällssystem.

Det säger Richard Bomboma, ambassadråd och chef för det svenska sektionskontoret i Rwandas huvudstad Kigali där han ansvarar för Sveriges utvecklingssamarbete med landet. Kontoret lyder under ambassaden i Nairobi i Kenya.  

Flerpartisystemet i Rwanda är svagt utvecklat och de mänskliga rättigheterna är begränsade. Landet hämtar sig nu långsamt efter folkmordet 1994 då cirka en miljon människor, de flesta ur befolkningsgruppen tutsier, dödades som en följd av konflikten med den andra folkgruppen hutuer.

– Stöd till insatser som stärker demokrati och mänskliga rättigheter en viktig del i utvecklingssamarbetet med Rwanda, säger Richard Bomboma.

Valkommissionen i Rwanda är ett av många konkreta exempel på EU:s utvecklingssamarbete. Tillsammans med Sverige, Nederländerna och Storbritannien finansierar EU-kommissionen den valkommission som finns i Rwanda sedan några år tillbaka.

– Kommissionen hade senast en viktig roll i förra årets parlamentsval och förbereder nu nästa års presidentval, säger Richard Bomboma som även är ordförande i valkommissionens styrkommitte.  

EU är världens i särklass största biståndsgivare 

Tillsammans står medlemsstaterna och EU-kommissionen för mer än hälften av allt bistånd i världen. Under åren 2007 – 2013 kommer drygt 70 miljarder euro att fördelas.

EU-kommissionen har i dag utvecklingsstrategier för omkring 130 länder. Utvecklingssamarbetet sköts av EU-kommissionen med stöd av medlemsländerna.

– I flera av dessa länder driver vi gemensamma projekt, som till exempel valkommissionen i Rwanda, säger Jan Robberts som samordnar Sidas kontakter med EU-kommissionen.

 

 Fakta EU:s bistånd

EU:s utvecklingssamarbete finansieras både via EU:s reguljära budget och genom bidrag från medlemsländerna till Europeiska utvecklingsfonden, EUF. Målet är att bekämpa fattigdom och att främja en hållbar ekonomisk och social utveckling i utvecklingsländerna.

EU:s bistånd kompletterar medlemsländernas nationella utvecklingsbistånd.  Biståndet inom den reguljära budgeten har tilldelats cirka 50 miljarder euro för budgeten 2007-2013. Genom EUF tillkommer under perioden ytterligare 22,7 miljarder euro. Sverige bidrar med cirka 2,7 procent av EU:s sammanlagda bistånd och bidraget till EU:s budget är cirka 25 miljarder kronor per år.  

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />