Resultatexempel

Här kan du läsa om några av våra program och projekt i Rwanda och de resultat som kommit ut av samarbetet.

  • Rwandas regering har som mål att landet ska bli en kunskapsbaserad ekonomi. Sidas stöd inom ICT (informations- och kommunikationsteknologi) till landets ...
  • Trots att Rwanda haft en stark ekonomisk tillväxt de senaste tio åren lever många människor fortfarande i extrem fattigdom. För att förbättra situationen har ...
  • Att underlätta för soldater att återgå till det civila är en viktig insats för fred och säkerhet. Övergången kan kräva stöd i form av jobb, utbildning och ...
  • Nästan 20 år efter folkmordet i Rwanda saknas fortfarande en öppen dialog om vad som hände och varför. Misstro och rädsla gör det svårt att gå vidare och under ...
  • – Ett bra och väl fungerande valsystem har stor betydelse när ett fattigt och krigsdrabbat land som Rwanda kämpar för att bygga upp ett demokratiskt ...