Rwanda

Utvecklingen i Rwanda

Uppdaterad: 26 augusti 2016

Rwanda – de tusen kullarnas land – är hemvist för djupgröna regnskogar och en enorm artrikedom. Ändå är landet tragiskt nog mest känt för folkmordet 1994. Idag blickar landets befolkning framåt mot ett nytt Rwanda.

Rwanda lever fortfarande i traumat efter folkmordet 1994, då över 800 000 människor dödades, de flesta ur folkminoriteten tutsier. Ett hotande inbördeskrig längs etniska skiljelinjer kombinerat med en lång tids hatpropaganda i medierna hade lett till en avhumanisering av tutsierna och många hutuer deltog aktivt i folkmordet. Det internationella samfundet stod länge passivt inför mördandet, som snabbt spreds över landet.

Efter folkmordet och inbördeskriget 1994 hade Rwanda en sönderslagen infrastruktur och en sargad ekonomi. Stora delar av befolkningen hade svårt att skaffa mat för dagen och två miljoner människor, de flesta hutuer, befann sig på flykt. Utifrån dessa förutsättningar har en remarkabel förändring ägt rum.

Trots att fattigdomen än idag är utbredd har landet haft en stark ekonomisk och social utveckling de senaste åren och ivern att bygga ett nytt land genomsyrar dagens Rwanda. Tillväxten har de senaste åren varit 6-7 procent. Antalet personer som lever i fattigdom är fortfarande mycket högt, men andelen minskade från 45 procent till 39 procent av befolkningen mellan 2010 och 2014. Den extrema fattigdomen har under samma period minskat från 24 procent till 16 procent.

Mödradödligheten och dödligheten bland barn under fem år har minskat kraftigt under de senaste tio åren. Dessa mycket positiva resultat kan kopplas till lyckade hälsovårdssatsningar, vilket även lett till grundläggande hälsoförsäkringar för 90 procent av befolkningen. Allt fler barn - omkring 80 procent - slutför nu sin grundskoleutbildning. Stora hälso- och sociala problem kvarstår dock, som till exempel att 49 procent av barnen under 5 år är kortväxta (2016).

Den privata sektorn växer kontinuerligt och en viktig modernisering av jordbruket ska ge ny livskraft åt den rwandiska ekonomins ryggrad. Särskilda satsningar görs bland annat inom IT-sektorn för att minska beroendet av jordbruket som idag sysselsätter cirka 70 procent av befolkningen. Andelen av befolkningen som äger en mobiltelefon har formligen exploderat och uppgår till 45 procent.

Rwanda har tagit fram Vision 2020  som illustrerar landets ambitiösa framtidsmål. Målsättningen är att Rwanda ska vara ett medelinkomstland år 2020. Ett verktyg för att nå dit är landets fattigdomsstrategi  som understryker utvecklandet av den privata sektorn, uppbyggandet av ett kunskapsbaserat samhälle och god samhällsstyrning för ökat folkligt deltagande och ansvarsutkrävande.

Samtidigt noteras negativa tendenser vad gäller demokratisk utveckling och yttrandefrihet. Det saknas en verklig politisk opposition i landet, det civila samhället är svagt, pressfriheten är begränsad och censur motiveras med att såren från folkmordet inte ska rivas upp. Det fåtal regimkritiker som vågar göra sin röst hörd trakasseras och hotas. En konstitutionsändring 2015 har möjliggjort för president Kagame att ställa upp som presidentkandidat i tre ytterliga val och sitta kvar som president till 2034.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />