Rwanda

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Republika y’a Rwanda/Republiken Rwanda

Huvudstad med antal invånare:

Kigali, 1 135 428 invånare (2012)

Antal invånare:

11 609 666 (2015)

Yta:

26 338 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Paul Kagame

Folkgrupper:

troligen ca 84 % hutuer, 15 % tutsier,
1 % twa (pygméer), etnisk registrering är numera förbjuden

Språk:

kinyarwanda, franska och engelska är
officiella språk; swahili vanligt inom
handel

Religion:

kristna (mestadels katoliker) ca 65 %,
utövare av traditionella religioner,
muslimer

Viktigaste exportvaror:

kaffe, te, hudar, tenn

Medlemskap i internationella organisationer:

FN, AU, Alliansfria rörelsen, AfDB, COMESA,
IMF, EAC, CEPGL, Samväldet, WTO

BNP per invånare:

696 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI:*

13,3 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

64 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

37 av tusen födda (2013)

Läs- och skrivkunnighet:

71,1 % (2010)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

70,7 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

2,8 % (2014)

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

64 (2014)

Korruptionsranking:

44 av 167 (2015)

HDI-ranking:

163 av 186 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.


Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />