Vy över SmashersBlock

Fotograf Kim Sundström

Vy över SmashersBlock.

Entré till nya kliniken som öppnat tack vare stöd från Sida genom IOM. Kliniken ger invånarna i SmashersBlock tillgång till grundläggande sjukvård samt information och testning för HIV

Fotograf Kim Sundström

Entré till nya kliniken som öppnat tack vare stöd från Sida genom IOM. Kliniken ger invånarna i SmashersBlock tillgång till grundläggande sjukvård samt information och testning för hiv.

Nomagugu Ncube, Migration Health Officer på IOM i Zambia

Fotograf IOM

Nomagugu Ncube, Migration Health Officer på IOM i Zambia.

En av många egentillverkade toaletter.

Fotograf Kim Sundström

En av många egentillverkade toaletter.

resultatexempel Afrika

Migranter har också rätt till sjukvård

Uppdaterad: 26 oktober 2015

Orsakerna till att människor flyttar mellan länder är många.  I jakt på försörjningsmöjligheter blir levnadsförhållandena svåra och utsattheten stor.  Den övergripande uppfattningen i regionen är ändå att migration och ökad rörlighet bidrar till social och ekonomisk utveckling. För att öka förutsättningarna samarbetar Sida med IOM kring migranters rätt till hälsa. 

 I en av provinserna i Sydafrika ligger ett område som heter Thabazimbi där gruvindustrin erbjuder arbetstillfällen. Där bor idag ca 20 000 människor från olika länder i regionen i ett område som heter SmashersBlock. Området har ingen el eller tillgång till rinnande vatten. De boende tillverkar sina egna lampor med hjälp av blekmedel och plastflaskor, även toaletter får egentillverkas.

Tillgång till utbildning och sjukvård i SmashersBlock är minimal, många saknar ID-handlingar och barn föds utan möjlighet till födelseintyg. Män hittar arbete i gruvorna men majoriteten av kvinnorna saknar arbete och försörjning. Många kvinnor och flickor hamnar därför i prostitution eller blir ekonomiskt beroende av män för sin överlevnad. Sexuellt och könsrelaterat våld är ett stort problem i området och ungdomar saknar tillgång till information om sexuell och reproduktiv hälsa.

Genom stöd från Sida har International Organisation for Migration (IOM) sedan år 2010 arbetat med hälsofrågor för migranter. IOM är verksamma i Thabazimbi för att erbjuda människor information om hälsa och hiv. Som ett resultat av detta har nu de Sydafrikanska myndigheterna byggt en klinik i området vilket är en stor framgång.  IOMs arbete går ut på att genom volontärer öka människors tillgång till och information om hälsa genom dörrknackningskampanjer och andra aktiviteter såsom hiv-testningsprogram.

Det råder ett utbrett stigma kring hiv vilket driver på epidemin. 30 procent av befolkningen i SmashersBlock beräknas vara hiv-positiva och människor är rädda för att berätta om sin status. Därför handlar mycket av arbetet också om att informera om hur man skyddar sig mot hiv/aids och arbeta mot diskriminering. IOM arbetar nära myndigheterna för att synliggöra de behov som finns i området och man erbjuder också stöd till lokala organisationer, vilket i sin tur innebär att dessa lokala organisationer senare kan söka stöd från myndigheterna och bli en aktör gentemot gruvföretagen.

Utmaningarna är många men den nybyggda kliniken i området som erbjuder tillgång till grundläggande vård inklusive inom sexuell och reproduktiv hälsa samt hiv/aids innebär att myndigheterna nu uppmärksammar de behov som finns. I takt med att finansieringen till länder som faller inom kategorin medelinkomstländer minskas så reduceras eller avslutas också biståndsinsatserna. Då blir resultatet färre verksamma organisationer på plats vilket i sin tur gör att många utsatta grupper, i det här fallet migranter, står utan hjälp. IOM arbetar på olika nivåer, direkt med individer som i SmashersBlock, med institutioner såsom hälsoministerier och med strukturella normativa insatser som strategiskt påverkansarbete för att förbättra möjligheterna och rätten till hälsa för migranter.

En av IOMs anställda, Nomagugu Ncube (Migration Health Officer i Zambia), svarar på frågan om vad som är den största utmaningen i hennes arbete:

- Den största utmaningen i mitt arbete är att övertyga makthavare för att få deras stöd när det gäller området migration och hälsa. Migranters hälsa är ofta ett område med många missuppfattningar som gör att migranter inte prioriteras i nationella program. Migranter ses ofta som smittbärare och exkluderas från policys. Därför har min utmaning varit att ändra inställningen hos beslutsfattare och deras sätt att arbeta när det gäller folkhälsa och migrationsfrågor. 

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />