På kondomfabriken i Durban, Sydafrika produceras nästan en halv miljon kondomer per dag. Vid ett bord i ett rum med en svag doft av ammoniak sitter kvinnor och undersöker varje kondom.

I en av Sydafrikas största kondomfabriker produceras dagligen nästan en halv miljon kondomer. Vissa delar av produktionen görs i maskiner, andra för hand. Vid ett bord i ett rum med en svag doft av ammoniak sitter kvinnor och undersöker varje kondom.

Foto: Stephanie O'Conner

Gratis kondomer minskar spridningen av hiv

Uppdaterad: 8 december 2014

Kondomer är en viktig del av kampen mot spridningen av hiv i södra Afrika där 25 miljoner människor lever med sjukdomen. Även om spridningen har minskat så är kampen långt ifrån över. Sida stödjer organisationen Population Service International (PSI), som arbetar för att stoppa spridningen av hiv.

Trots epidemin finns det fortfarande ett visst motstånd mot kondomer. Många unga vittnar om att det är pinsamt att köpa dem i en affär. Många är också rädda att deras partner ska tro att de lever med hiv eftersom de bär på kondomer.

Sida stödjer organisationen Population Service International (PSI), som arbetar för att stoppa spridningen av hiv i framförallt Botswana, Lesotho, Sydafrika och Swaziland. PSI:s verksamhet liknar på många sätt svenska RFSU, med en kommersiell och en ideell del. Den ideella delen arbetar bland annat med hiv-testning, rådgivning, frivillig manlig omskärelse och med att dela ut gratis kondomer. Dessa finansieras genom den kommersiella verksamheten där man säljer kondomer till människor som har råd att köpa dem.

Kondomerna delas ut gratis på kliniker och läggs på allmänna platser som till exempel i affärer. I en affär berättar ägaren att en låda med 12 000 kondomer tar slut på ungefär två månader. De människor som plockar upp gratis kondomer är viktiga att nå för att minska spridningen av hiv.

På ett år säljer PSI ungefär 80 miljoner kondomer och delar ut lika många gratis. Tack vare det här sättet att arbeta minskar PSI:s beroende av medel från biståndsgivare. Den kommersiella verksamheten går med vinst och kan betala stora delar av organisationens utgifter. Målet är att göra sig helt oberoende av bistånd.

– Vi behövde hitta ett sätta att göra hela verksamheten uthållig. Vi har till exempel ett program i Sydafrika där vi erbjuder hälsoundersökningar och hiv-testning i hemmet. Det är ett väl fungerande program, men omöjligt att finansiera på sikt, säger Scott Billy som är landchef för PSI i Sydafrika.

Vinsten från PSI:s kommersiella verksamhet har nu gjort det möjligt att fortsätta med hiv-testningen och hälsoundersökningarna.
Under 2013 lyckades PSI:s kondomprogram i södra Afrika avvärja 2,4 miljoner så kallade DALY:s (Disability Adjusted Life Years). Det är ett mått utvecklat av Världshälsoorganisationen (WHO) för att mäta det antal år som någon räddats från för tidig död eller funktionsnedsättning. Måttet används för att beräkna hur hårt en nation drabbas av en sjukdom. Det tar också hänsyn till vilket land personen lever i, till exempel är en utdelad kondom värd mer i Sydafrika än i Kina eftersom fler lever med hiv i Sydafrika.

– Om du tittar på hur många DALYs som har "räddats" måste man säga att det här programmet är kostnadseffektivt, säger Guy Rogers, chef för den kommersiella delen av PSI.

I kampen mot hiv och aids innebär det här ett sätt att mäta vad som är mest effektivt. Man kan till exempel jämföra utdelning av kondomer med omskärelse för män och se vilket sätt som bäst motverkar hiv-epidemin.

När Sida för ett par år sedan inledde sitt samarbete med PSI gavs stöd till den fria kondomutdelningen, men man lyfte också frågan om PSI kunde använda samma koncept för andra produkter som är viktiga i kampen mot hiv, till exempel kondomer för kvinnor. Just kondomer för kvinnor är en produkt som är svår att kommersialisera. Men de är viktiga både i kampen mot hiv och för att ge kvinnor möjlighet att själv bestämma över sin kropp och användning av preventivmedel.

På sikt hoppas PSI på att kunna utöka sina kommersiella aktiviteter till Zambia, Zimbabwe och andra marknader där det finns ett behov och en möjlighet för programmet.

– Med den växande medelklassen i de här länderna har fler råd att köpa kondomer. Dessutom vill vi gärna bryta trenden att kondomer anses pinsamt. Genom vår reklam försöker vi istället få människor att tycka det är bra och rätt att köpa och använda kondomer. Med fler sålda kondomer finns det också utrymme för att dela ut fler kondomer gratis och därmed bidra till att färre smittas av hiv, avslutar Scott Billy.

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />