Philippina Erick and one of her customers in her M-Pesa Agency.

Foto: Sida

Elektricitet gör en stor skillnad i vardagen

Uppdaterad: 12 augusti 2016

Endast ett fåtal procent av människorna på landsbygden i Afrika söder om Sahara har tillgång till elektricitet. Idag tvingas många förlita sig på fotogen och batterier - lösningar som är opålitliga och oftast kostsamma, vilket är ett av många skäl till varför Sida stödjer initiativet Power Africa.

Philippina Erick är 28 år gammal och bor i regionen Bukoba i Tanzania. När de fick elektricitet dragen till hennes område i september 2013 startade hon en M-Pesa, vilket ger henne och hennes familj en inkomst.

– Jag är verkligen glad över elen och de möjligheter som kommit med den. Jag har i genomsnitt 40 kunder per dag och kan göra en vinst på cirka 200 000 TSH (ca 750 kr) varje månad. Elektricitet och M-pesa har bidragit med många fördelar, bland annat har vi el hemma och vi kan använda den för lampor, TV och strykning.

Ungefär tre fjärdedelar av Zambias befolkning har inte tillgång till elektricitet ens för belysning, och på landsbygden har 95-96 procent av befolkningen inte tillgång till elektricitet över huvudtaget. Målet med Power Africa är att dubblera tillgången till el i Afrika söder om Sahara genom att bland annat stimulera ökad produktion av el samt öka tillgången till förnybar energi. Många länder i Afrika söder om Sahara har genomgått reformer inom energisektorn, vilket är en av utgångspunkterna för projektet. Sverige genom Sida har under många årtionden stött denna reformprocess och bidragit till att stärka den institutionella kapaciteten i länder för att göra detta möjligt.

– Det är därför som Sida arbetar med utveckling av energisektorn och är en del av initiativet Power Africa, säger Torbjörn Pettersson, biträdande generaldirektör och chef för avdelningen Afrika på Sida.

 Idag är det många länder i Afrika söder om Sahara som uppmuntrar privata aktörer att investera i produktion och distribution av elektricitet. Behovet av elektricitet är så stort att varken stöd eller nationella utvecklingsbudgetar är tillräckliga i sig för att möta de behov som finns. Med lämpliga strategier och regler på plats finns nya möjligheter för den privata sektorn att bidra med det som saknas.

– Vi fortsätter att stödja reformsektorn och kapacitetsuppbyggnad, men vi är också att sätta kraft på insatser som kan mobilisera privat kapital i sektorn, säger Klas Waldenström, rådgivare på svenska ambassaden i Lusaka


Power Africa

År 2016 påbörjades projektet Power Africa: Beyond the Grid i Zambia. Målet är att en miljon människor ska få tillgång till energi samt att marknaden för energitjänster ska stimuleras. Fonden stödjer privata företag genom en resultatbaserad finansieringsstrategi och erbjuder möjligheter för den privata sektorn anta utvecklingsutmaningar länkat direkt till ekonomisk ersättning och omedelbara resultat. Man räknar med att 60 procent av alla nya elanvändare i Afrika söder om Sahara inte kommer att anslutas till stamnätet, och för detta krävs nya lösningar. Exempelvis kan detta vara både isolerade mindre nät och alternativa energikällor som solenergi.

– En av våra största prioriteringar med fonden är hållbarhet, säger Klas. Och med det menar vi ekonomiskt och ekologiskt. Genom att använda denna marknadsbaserade metod, vill vi frigöra Zambias långsiktiga ekonomiska potential, samt hjälpa till att föra modern energi till dem som behöver.

Alternativa energilösningar

Sida har genom sitt bidrag till the African Enterprise Challenge Fund’s Renewable Energy Window (REACT) stöttat framväxten av företag som säljer distribuerade förnyelsebara energilösningar såsom M-Kopa och Mobisol.

– Hittills har mer än en miljon kunder fått tillgång till förnybar el på detta sätt, men potentialen är tiotals miljoner kunder, säger Jörgen Eriksson, senior programchef för energi vid svenska ambassaden i Dar es Salaam. Det är därför vi fortsätter att vara en utvecklingspartner som katalyserar affärsmodeller som använder förnybar energi och riktar sig mot fattiga människor. Vi bidrar till framväxten av en marknad som ser fattiga människor som kunder, på ett sätt som industrin för mobiltelefoner har gjort. Vårt stöd till The Rural Energy Agency och The Rural Energy Fund (REA/REF) här i Tanzania möjliggör tillgång till förnybar el för 300 000 småföretag, hushåll, skolor och kliniker.

Stephen Mwakifwaba, handläggare för energi vid svenska ambassaden i Dar es Salaam, fortsätter:

– Att garantera säker och tillförlitlig tillgång till moderna energitjänster är en viktig förutsättning för människor att ta sig ur fattigdomen. Elektricitet behövs till exempel för att ge barnen möjlighet att studera och för familjer att ladda sina mobiltelefoner, ett medium där mer av både information och ekonomiska transaktioner äger rum. Inom jordbruket, ger el förbättrade möjligheter till aktiviteter såsom kylning och bevattning.

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />