Resultatexempel

CARTA hjälper afrikanska forskare att nätverka

Uppdaterad: 12 december 2014

Under namnet CARTA driver 16 afrikanska universitet och forskningsinstitut en doktorandutbildning i världsklass. I år utexamineras den första generationen studenter. ”Vi har blivit en enda stor familj”, säger doktor Sulaimon Adedokun.

Sedan 1990 har barnadödligheten halverats globalt. Men i vissa länder har det ändå stått stilla. Som Nigeria, där var sjätte barn dör innan de fyllt fem år. Problemet hör samman med fattigdom, men vilken betydelse har det att män inte involveras i hälsoarbetet? Detta är en av de frågor som intresserar Sulaimon Adedokun, som nyligen fått sin doktorshatt.

Sulaimon Adedokun är en av 20 doktorander som har examinerats i CARTA-programmets första omgång. Programmet är ett samarbete mellan nio universitet och sju forskningsinstitutioner i Afrika. Varje år hålls en fyra veckor lång kurs på någon av medlemsorterna. De får avancerade kurser i referensbehandling, statistikprogram, forskningsmetod, att skriva rapporter till facktidskrifter med mera.

– CARTA är ojämförbart i termer av kvalitet, nätverk och möjligheter. De låter experter från olika områden hjälpa oss under en hel månad. Doktoranderna kommer från hela Afrika, vilket uppmuntrar till samarbete och utbyte av idéer. Var annars kan man hitta ett sådant program? undrar Sulaimon Adedokun.

Att få tillhöra ett större nätverk av forskare är viktigt av flera skäl. Gemenskapen är dels betydelsefull på ett personligt plan.

– Doktorandstudier kan vara en ensam resa. Jag lockades av att bli en del av en grupp människor som delar min situation, men också möjligheterna till nätverkande och annat stöd som CARTA erbjuder, säger nyexaminerade Nicole De Wet.

Men även forskningen kräver kontakt med kollegor. Idéer kan utbytas och möjligheter till samarbete kan dyka upp. Och utan kunskap om kollegors arbete är det svårt att hålla den egna forskningen aktuell och relevant. Detta är en av CARTA:s styrkor.

– Trots att vi kommer från olika delar av Afrika och olika sociokulturella bakgrunder så har vi blivit till en enda stor familj. Detta underlättar också för samarbete. För tillfället arbetar jag och en kollega från Rwanda på en forskningsartikel som snart publiceras, berättar Sulaimon Adedokun.

Nästa steg är att säkra finansiering till sin forskning. Helst vill han samarbeta med de kollegor han lärt känna. Dessutom vill han att kunskaperna ska komma andra till godo.

– Jag vill använda det jag lärt mig på CARTA för att utveckla mitt universitet, och bli en bra mentor till mina studenter.

Svenskt stöd till CARTA

Forskningsprogrammet CARTA (Consortium for Advanced Research Training in Africa) grundades 2008 på initiativ av moderorganisationen APHRC (African Population and Health Research Center). CARTA är ett internationellt hälsoforsknings- och utbildningsinitiativ bestående av nio universitet och fyra forskningsinstitutioner från västra, östra, centrala och södra Afrika, samt utvalda norra institutioner, med huvudkontor i Nairobi, Kenya.

Syftet med CARTA är att stärka den nationella forskningskapaciteten på afrikanska universitet för att möta efterfrågan av lokal kunskap och forskning inom prioriterade områden inom folkhälsa. Bland annat anordnar de en gemensam forskningsutbildning för sina doktorander.

Svenskt stöd till CARTA går via APHRC och uppgår till 38,2 miljoner kronor för perioden 2012-2015.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />