Val i Malawi 2009.

Val i Malawi 2009. Sida stödjer EISA, Electoral Institute of Southern Africa, i deras strävan att stärka valprocesser runt om i Afrika genom valobservation, kunskapsstöd och administration.

Foto: Electoral Institute for Southern Africa (EISA)

resultatexempel

Hopp för demokratin när regionala organisationer växer sig starka

Uppdaterad: 6 augusti 2014

Den demokratiska utvecklingen i Afrika har efter kolonialismens slut på 60-talet varit präglad av både hopp och förtvivlan. Två steg framåt har ofta följts av ett tillbaka. Legitima och rättvist genomförda val i länderna är en viktig aspekt för demokratin. Den sydafrikanska demokratiorganisationen EISA arbetar sedan 1996 för att skapa legitimitet i valprocesser på den afrikanska kontinenten.

När en valprocess kantas av oegentligheter innebär det inte bara en omedelbar risk för konflikt utan även ett långsiktigt hot mot landets demokratiska utveckling. Då myndigheter inte lyckas leverera ett trovärdigt val urholkas förtroendet för den demokratiska processen bland väljarna. Sida stödjer sedan slutet på 90-talet EISA, Electoral Institute of Southern Africa, i deras strävan att stärka valprocesser runt om i Afrika genom valobservation, kunskapsstöd och administration.

Organisationen har under 2000-talet vuxit fram som en central aktör för den demokratiska utvecklingen i Afrika söder om Sahara. EISA:s breda geografiska arbetsområde har gett organisationen en värdefull kunskap om hur ett effektivt valstöd bör organiseras, allt med utgångspunkt i den specifika regionala kontexten.

– Genom EISA får ländernas valmyndigheter en möjlighet att utbyta erfarenheter samtidigt som man stimulerar nätverkande över nationsgränserna mellan civila organisationer, exempelvis i arbetet med valobservation, berättar Staffan Smedby, handläggare för Sidas stöd till EISA.

Regionala organ en motor för förändring

EISA:s stöd vid olika länders val kompletteras idag av mer långsiktiga samarbeten med inflytelserika mellanstatliga organisationer, såsom Afrikanska Unionen (AU) och de regionala ekonomiska gemenskaperna EAC och ECOWAS. Den kunskapsbas som EISA etablerat genom åren bidrar nu till att stärka organisationernas kapacitet att agera med stöd- och kontroll för att främja goda valprocesser i regionen.

– Jag tror att EISA får en större utväxling på sitt arbete via de här organisationerna. EISA bygger upp deras institutioner och ser till att det totalt sett finns en större kapacitet för att jobba med valövervakning i regionen, säger Staffan Smedby.

De mellanstatliga organisationerna har genom sitt politiska mandat en omedelbar legitimitet och därmed också en god möjlighet att utveckla den demokratiska processen i södra Afrika. Genom deras demokratiarbete erbjuds ett forum där grannländer kan mötas. Länderna är delaktiga i varandras valprocesser och på så sätt skapas en regionalt förstärkt legitimitet för en fortsatt demokratisering.

Valet i Ghana ett steg i rätt riktning

I december 2008 hölls presidentval i Ghana där ingen av de två huvudkandidaterna uppnådde majoritet. Ett omval krävdes senare samma månad och i upptakten till valdagen den 28:e december växte de politiska spänningarna i landet. Trots en polariserad valkampanj kunde de båda valen dock hållas under kontrollerade former. Närvaron av EISA och andra valobservatörer bidrog till att skapa stabilitet och skänka valet en nödvändig legitimitet.

– Valet i Ghana var väldigt dramatiskt med det fanns till slut en utbredd acceptans kring valresultatet. Närvaron av internationella valobservatörer var en mycket viktig del i att valet slutligen uppfattades som rättvist, menar Staffan Smedby.

I januari 2009 svors oppositionsledaren John Atta Mills in som landets nye president och kunde ta över makten under fredliga former.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />