Gods som lossas i Dar es Salaams hamn

Gods som lossas i Dar es Salaams hamn. Trademark East Africa arbetar för att ta bort de hinder som står i vägen för handeln i regionen.

Foto: Trade Mark East Africa

resultatexempel

En dollar blir trettio

Uppdaterad: 6 augusti 2014

Fraktkostnaderna i Östafrika är 70 procent högre än i Europa och den främsta orsaken är tid. Bara att korsa en gränsövergång kan för en lastbil ta upp till en vecka. Organisationen Trademark East Africa arbetar för att ta bort de hinder som står i vägen för handeln i regionen.

Det var inte länge sedan det krävdes dussintals dokument för att transportera en vara mellan två europeiska länder. Tack vare EU:s inre marknad räcker det i dag ofta med ett enda papper.

I Östafrika pågår just nu en process som liknar den europeiska integrationen. Östafrika är en av de afrikanska regioner som har starkast ekonomisk utveckling, men de höga kostnaderna för att exportera och importera varor saktar ner tillväxten och leder till höga priser för konsumenterna. Kostnaden för att importera och exportera är till exempel 13 gånger högre i Rwanda än i Kina.

 – Handeln i regionen ökar explosionsartat och samtidigt dras man med de här begränsningarna. Om inte problemen åtgärdas kan konsumentpriserna komma att stiga ännu mer, säger Frank Matsaert som är vd för organisationen Trademark East Africa.

Trademark East Africa är en organisation för ekonomisk integration i Östafrika som arbetar för att sänka handels- och transportkostnader genom att förenkla handelsprocedurer och öka kapaciteten hos tullmyndigheter och andra aktörer som ägnar sig åt handel. Man fokuserar särskilt på att effektivisera Östafrikas viktigaste handelsrutter, alltså de vägar som knyter samman hamnarna i Mombasa och Dar es-Saalam med städer och länder i inlandet. Tid är nämligen pengar.

 – I dag är fraktkostnaderna 70 procent högre i Östafrika än i Europa och det beror främst på den tid det tar att importera en container. Så trots att konsumenterna är fattigare betalar de mycket mer för importerade varor, säger Frank Matsaert.

Ett exempel på Trademark East Africas arbete är effektiviseringen av tullhanteringen i Rwanda. Tidigare var importörer tvungna att avlägga fysiska besök hos en lång rad myndigheter för att fylla i de dokument som krävdes – till exempel Skatteverket, hälsodepartementet, the Rwanda Bureau of Standards och Rwanda Development Board. Med hjälp av den nya IT-lösningen Rwanda Electronic Single Window har all administration samlats i en webbportal där företagare fyller i de uppgifter som lagen kräver. Reformen har minskat tiden för tullhantering med 40 procent vilket betyder att de som transporterar varor från hamnen i Mombasa till Rwanda kan spara in en hel dag.

Men Trademark East Africa arbetar inte bara med att förenkla handel utan också för att förbättra klimatet för företagande. Organisationen har bland annat gett stöd till Burundis nya skattemyndighet – Office Burundais de Recettes – som bildades 2009. Att betala skatt i Burundi var tidigare lite av ett lotteri där både privatpersoner och företag genom uppgörelser med korrupta tjänstemän och tullare kunde undvika att betala. Den nya myndigheten har inte löst alla problem men ett nytt IT-baserat system, nyanställd personal och nya rutiner har ändå medfört att skatteintäkterna i Burundi har fördubblats på bara tre år. Tullinkomsterna har ökat med över en tredjedel.

Pengarna har finansierat byggandet av ett nytt sjukhus och dussintals nya vårdcentraler. Investeringsklimatet i Burundi har också förbättrats när villkoren nu är desamma för de flesta företagare och det är svårare att skaffa sig orättvisa fördelar.

 – Förenklade handelsprocedurer är ett konkret sätt att minska kostnaderna för både exporterande och importerande företag och för privatpersoner, framförallt genom lägre priser. Trademark East Africa räknar med att varje dollar som investeras ger upp till 30 dollar i vinst till regionen, säger Peter Cederblad, handläggare på Sveriges ambassad i Kenya.

 

Fakta:

Trademark East Africa finansieras av Sverige tillsammans med Danmark, Finland, Storbritannien, Belgien och Nederländerna. Budgeten för 2012-2016 är 500 miljoner dollar. Det svenska stödet uppgår till drygt 200 miljoner kronor.

 

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />