Ett vattenkraftverk.

Stödet till renoveringen och uppgraderingen av vattenkraftverken Mavuzi och Chicamba är en viktig del av den svenska samarbetsstrategin med Moçambique med målet att öka elproduktionen från förnybara energikällor.

Foto: Sida

Resultatexempel

Renoverade vattenkraftverk ger mer förnybar energi

Uppdaterad: 24 augusti 2017

Efter två och ett halvt års renoveringsarbete togs vattenkraftverken Mavuzi och Chicamba i full drift i början av 2017. Projektet innebär en förlängning av kraftverkens livstid med 30 år och samtidigt en uppgradering från 60 MW till 90 MW. Svenskt bistånd har varit avgörande för projektet.

Invigningen av vattenkraftverken skedde i mars 2017 av Moçambiques President Filipe Jacinto Nyusi.

– Renoveringen och uppgraderingen av vattenkraftverken gör att mer än 2,5 miljoner människor nu kan få fortsatt och ökad tillgång till tillförlitlig el. Det ger ökade möjligheter för hushåll, offentliga institutioner och företag att bidra till en hållbar utveckling och jobbskapande, säger Mikael Elofsson, Charge d'affaires vid svenska ambassaden i Moçambique.

Insatsen bygger på ett långsiktigt svenskt stöd till energisektorn.

Vattenkraftverken byggdes under 1950-och 1960-talen och var länge den viktigaste källan till elektricitet i Moçambique, men hade blivit hårt slitna på grund av inbördeskrig och bristande underhåll. Genom ett så kallat utvecklingslån har Sverige bidragit med finansiellt stöd som gjort det möjligt för det statliga elbolaget Electricidade de Mocambique att få lån från de franska och tyska utvecklingsbankerna (Afd och kfW).

Stödet till energisektorn är en viktig del av Sveriges samarbetsstrategi med Moçambique (2015-2020) och den ökade livslängden och uppgradering av vattenkraftverken bidrar direkt till ett av målen i strategin – förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer.

Vattenkraft är en stabil och förnybar energikälla

Electricidade de Mocambique står inför avgörande val om vilka energislag de ska bygga ut. Tack vare Sveriges stöd till investeringar och påverkansarbete ökar möjligheterna att befolkningen i Moçambique får sin el från förnybara energikällor. Förhoppningen är att Moçambique inte ska välja att använda sina stora reserver av fossila bränslen - framför allt kol - för att på det sättet minska utsläppen av koldioxid. Vattenkraftverken kan även möjliggöra ökad utbyggnad av solenergi eftersom de balanserar tillgången till el i elnätet och fungerar som en stabil energikälla när solen inte skiner.

Bidrar till att undvika översvämningar

Vattenkraftverk gör det även möjligt att reglera vattenflöden för att undvika översvämningar och elektriciteten bidrar också till bättre kommunikation och varningssystem vid kriser. Stödet bidrar därför till att anpassa samhällen till klimatförändringarna och begränsa deras effekter. Moçambique är det tredje mest utsatta landet i Afrika för extrema väderförhållanden som torka, översvämningar och cykloner, vilket gör det svårare för människor som lever i fattigdom att försörja sig och påverkar viktiga ekonomiska sektorer som jordbruk, fiske, skog, turism och energi.

Tillgång till elektricitet gör det dessutom möjligt för utsatta samhällen att förbättra sina levnadsförhållanden, på flera olika sätt. Pålitlig tillgång till elektricitet gör det till exempel möjligt för sjukhus att kyla vacciner och förse patienter med sjukvård även under dygnets mörka timmar. Det betyder också att barn kan läsa läxor på kvällarna och att människor på landsbygden kan ladda mobiltelefoner och skaffa sig viktig information via tv, radio och internet. Elen är dessutom nödvändig för många småföretagare och bidrar till att skapa jobb.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />