Sju unga tjejer sitter och pratar på bastmattor på golvet.

Edma Bartolomeu João, 21 år, är en av totalt 783 mentorer som har utbildats inom ramen för FN-programmet Rapariga Biz första år. Varje vecka leder hon ett möte med cirka 30 ungdomar i åldrarna 10-15 år i Nampula City i norra Moçambique.

Foto: UNFPA Mozambique

Resultatexempel

Färre barnäktenskap och graviditeter när mentorer stärker unga

Uppdaterad: 11 augusti 2017

Amelia och Edma är två av flera hundra mentorer som arbetar för att stärka unga tjejer i Mocambique så att de kan hävda sina rättigheter. Programmets första år har varit framgångsrikt och har bidragit till att färre ungdomar gifter sig eller blir gravida innan de har fyllt 18 år.

– Tidigare hade jag osäkert sex mot betalning för att ha råd att gå i skolan. Nu använder jag den erfarenheten för att visa andra tjejer att situationen går att förändra.

Tjugotvååriga Amelia* fungerar som mentor för andra tjejer i den moçambikiska staden Quelimane, inom ramen för FN-organet UNFPA:s program Rapariga Biz. Pengarna hon tjänar använder hon för att betala sina skolavgifter. Det har gett henne nytt hopp, både om sig själv och om andra tjejer.

– Jag hoppas att jag kan få tjejerna att upptäcka att de kan göra annorlunda val i sina liv, precis som jag gjorde, säger hon.

Ska nå en miljon tjejer

Rapariga Biz är ett FN-program om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för ungdomar i Moçambique. Det leds av regeringen med tekniskt bistånd från FN: s befolkningsfond UNFPA tillsammans med Unesco, Unicef och UN Women. Finansieringen kommer från Sverige.

Programmet ska nå en miljon flickor och unga kvinnor i åldrarna 10-24 år under perioden 2016-2020. Under det första året har det nått mer än 23 000 tjejer och unga kvinnor i provinserna Nampula och Zambezia.

Amelia är en av totalt 783 mentorer som har utbildats under programmets första år. Edma Bartolomeu João, 21 år, är en annan ung kvinna som har valt att bli mentor.

– Mitt jobb är att stärka de mest utsatta unga tjejerna i det samhälle där jag bor så att de kan hävda sina rättigheter och lita på sig själva. Många tjejer utsätts för våld, blir gravida vid ung ålder eller gifts bort när de fortfarande är barn, vilket riskerar deras utbildning och framtid, säger Edma.

Varje vecka leder hon ett möte med cirka 30 ungdomar i åldrarna 10-15 år i Nampula City i norra Moçambique.

Mentorer pratar om rätten att inte utsättas för våld

Mamo Daudo, 15 år, beskriver Edma som sin syster, rådgivare och förebild.

– Edma kom hem till mig efter ett möte för hon ville vara säker på att jag förstod riskerna och konsekvenserna av att bli gravid. Det fick mig att ändra mitt sexuella beteende eftersom jag tog stora risker, säger hon.

Hon drömmer om att bli mentor precis som Edma och på hennes eget initiativ står hon nu värd för mentorsträffar för yngre tjejer hemma hos sig.

På sina mentorsträffar diskuterar Edma livskunskap och grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive rätten att inte utsättas för våld eller barnäktenskap. Hon undervisar om sexuell och reproduktiv hälsa, och konsekvenserna av att bli gravid vid ung ålder och hur de kan undvika det. Hon hjälper också till att skapa en känsla av solidaritet bland tjejerna.

Men hennes roll som mentor innebär också utmaningar.

– Vissa ungdomar slutar skolan för att gifta sig mot betalning för att kunna försörja sig. Vissa ägnar sig åt sexuella riskbeteenden och saknar koll på både riskerna och sina rättigheter, säger hon.

Vanligt med barnäktenskap och tidiga graviditeter

I Mocambique är cirka 46 procent av tjejerna i åldrarna 15-19 år antingen gravida eller har redan fått barn, enligt hälsoministeriets statistik från 2015. Dessutom har 48 procent av tjejerna gift sig innan de fyllt 18 år.

Tjejer som gifter sig eller blir gravida innan 18 års ålder tvingas för det mesta sluta skolan och de riskerar också att drabbas av komplikationer som till exempel obstetrisk fistel eller till och med att dö i samband med graviditet eller förlossning.

– Målet med Rapariga Biz är att tjejerna ska bli stärkta, utbildade och friska och ha möjlighet att fatta välgrundade beslut om sina liv, säger Bettina Maas, UNFPA:s representant i Moçambique.

Mentorerna är en av pelarna i Rapariga Biz, som fokuserar på flickors och unga kvinnors deltagande i medier, att skapa engagemang i samhällen och familjer, påverkansarbete och mediekampanjer, sexuell och reproduktiv hälsovård för ungdomar och att bidra till att unga får större makt över sin ekonomi.

Edmas, Amelias och alla andras ansträngningar har lett till betydande framsteg under programmets första år. Bland 9 294 ungdomar i åldrarna 15-19 år har det bara förekommit fem graviditeter och 150 äktenskap. Det här är ett tecken på att ett helhetsgrepp på problemet kan bidra till att förändra situationen för flickor och unga kvinnor i Moçambique.

*Inte hennes riktiga namn. 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />