Mocambique: Genom projektet ITC (Iniciativa para Terras Comunitárias) får bysamfälligheter stöd med att bilda ekonomiska föreningar, att mäta upp sina landgränser och att legalisera sin brukarrätt till marken.

Honungen från föreningens bigård ger värdefulla extrainkomster.

Foto: Klas Palm

Fakta

Landrättigheter i Moçambique

Uppdaterad: 18 juni 2014

Vad?

När investerare i jordbruksmark och annan odlingsbar jord riktar blickarna mot Afrika är landrättigheter en nyckelfråga. Många afrikaner har i generationer bott på och brukat sin mark, utan att ha lagfarter och juridisk rätt till denna. 1997 genomfördes med svenskt stöd en ny landlag i Moçambique som tillerkänner traditionella bysamfälligheter rättigheterna till den mark som de kan visa på att de brukat under de senaste tio åren. Genom projektet ITC (Iniciativa para Terras Comunitárias) får bysamfälligheter stöd med att bilda ekonomiska föreningar, att mäta upp sina landgränser och att legalisera sin brukarrätt till marken.

I programmet ingår också service och stöd till att starta olika landsbygdsutvecklingsprojekt (baserade på byns gemensamma mark), det kan handla om biodling, ekoturism eller andra sätt att både bibehålla viktiga naturresurser och minska fattigdomen genom ökade inkomster. Legaliseringen innebär också att investerare har lättare att konsultera lokalbefolkningen inför olika kommersiella projekt. Initiativet har pågått i provinserna Cabo Delgado, Gaza och Manica sedan april 2006. Sedan 2009 har liknande projekt startats i Nampula, Niassa och Zambézia. Givarna till projektet har kommit överens med den moçambikiska regeringen om att skapa ett gemensamt nationellt program 2014för att säkra rättigheterna till mark och naturresurser och koppla detta till landsbygdsutveckling.

Vem?

Fonden för gemensam markanvändning ITC, förvaltas av konsultföretaget KPMG, i samarbete med bland annat Natural Resource Institute och Centro Terra Viva. Initiativet finansieras av flera länder och instanser, bland annat Sida, men även till exempel brittiska DfiD.

Hur mycket?

Fram till 2011 har Sida finansierat landrättighetsprogrammet med 4,5 miljoner kronor. Beslut kommer att tas för ytterligare finansiering för åren 2011-2013 med 40 miljoner.

Resultat?

  •  I mars 2010 hade 94 bysamfälligheter fått hjälp att startaekonomiska föreningar och 32 byar fått sin mark uppmätt.
  • Sammanlagt har 163 byar fått tillgång till utbildningar och tjänster genom ITC och 171 000 människor boende i 221 byar har på olika sätt gynnats av initiativet.
  • Sammanlagt 67 landsbygdsutvecklingsprojekt har startats som ska leda till en ökad ekonomisk utveckling.
  • Sju partnerskap har ingåtts med den privata sektorn och andra organisationer inriktade på socialt företagande och lokal ekonomisk utveckling.
  • Totalt 343 anställda i olika serviceföretag och organisationer har fått relevant teknisk utbildning för att leverera olika tjänster inom programmet. Dessa ha utbildats i ITC:s metoder och förfaranden. Bland leverantörerna finns civilsamhällesorganisationer, lokala frivilligorganisationer, konsulter från den privata sektorn, och annan teknisk personal i provins- och distriktsregeringen.
  • Kvinnor utgör 20-30 procent av deltagarna på bynivå. Ett av målen i nästa fas av programmet är att öka kvinnors deltagande.
  • Goda relationer har utvecklats med länsstyrelser och distriktsregeringar inom projektet.

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />