resultatexempel

Svensk utlåning stärker mediers granskande möjlighet

Uppdaterad: 27 juni 2014

På drygt ett år har tidningen O Pais gått från en ganska undanskymd roll till att bli Moçambiques största tidning. I botten på framgången ligger svenska pengar. Sida har lånat ut 8 miljoner kronor till en mediefond – Southern Africa Media Development Fund, som i sin tur gav ett lån till O Pais. En ung tidning som vill vara viktig spelare i Moçambiques utveckling.

- Vi måste investera i ansvarsutkrävande, om ingen granskar hur regeringen använder skattebetalarnas pengar och nationella resurser, kommer vi snart hamna i samma situation som Zimbabwe, säger Daniel David, Vd för det den mediegrupp där O Pais ingår.


Tidigare var O Pais en tunn svartvit tidning som gavs ut en dag i veckan.

Historien om O Pais visar hur en ganska liten summa pengar, rätt investerad kan ge stor effekt. Det är inte så ofta man kan se så tydliga resultat på drygt ett år, i maj förra året besökte jag Maputo för att följa pengarna från Sida till mediefonden Samdef och vidare ut till ett gryende medieföretag. Då gavs O Pais ut i Maputo, en dag i veckan. En tunn svartvit tidning som trycktes i Sydafrika till skyhöga kostnader. Den hade ändå börjat få en viss betydelse som oppositionstidning, även om den inte nådde ut till så många läsare.

Daniel David, tidigare ekonom på Moçambiques statliga radio visade mig runt på sitt mediebolag SOICO som består av en FM radio, en TV station och tidningen O Pais. Mediegruppen fick sitt första lån från Samdef 2004. Det lånet är nu återbetalat och SOICO var därför en bra kandidat för ett nytt lån när Samdef hade fått tillskott i kassan genom Sidastödet.

Daniel David är en ung, energisk och välutbildad person med en tydlig vision. För att O Pais skulle kunna växa krävdes tryckmöjligheter i Maputo. Att trycka på den statliga tidningens tryckpress var omöjligt, att fortsätta trycka i Sydafrika likaså. Med ett lån från Samdef på 600 000 dollar och annat investerat kapital kunde SOICO installera en ny imponerade tryckpress utanför Maputo.

– Tanken är att andra tidningar också ska kunna trycka här, O Pais använder bara en del av kapaciteten, säger Daniel David. Det är viktigt att det finns ett civiltryckeri så att andra medier kan trycka i Maputo, det bidrar till att pressrösterna blir fler.

SOICO är ett starkt medieföretag som står på tre ben – radio, TV och press. Daniel David sticker inte under stol med att det finns en ekonomisk drivkraft. Men han har också en mycket tydlig vision för sitt medieföretag. Det handlar om att utkräva ansvar, sträva mot en mer professionell journalistik och att nå ut i landet.

– Att nå läsare utanför Maputo är ingen lätt uppgift. Att transportera tidningar med det nationella flygbolaget är dyrt, O Pais får ju inte samma förmånliga villkor som den statliga tidningen, säger Daniel David.

SOICO löste problemet genom att anställa frilansande journalister i de större städerna för att göra ett uppslag med lokala nyheter och lokala annonser, som kompletterar Maputoupplagan. På sätt finansieras frakten.

I maj 2009 gick den andra utbetalningen på 6 miljoner kronor från Sida till Samdef. En del av pengarna kommer att användas för att göra ett större uppköp av tidningspapper. Priserna på papper via en distributör i Sydafrika har skjutit i höjden och hotar överlevnaden för flera tidningar i Öst Afrika. Samdef räknar med att kunna lägga ut pengar för att köpa ett stort parti och sedan sälja det vidare till tidningar till halva priset jämfört med vad som går att få Södra Afrika idag. Ett viktigt steg för att hindra tidningsdöden i Afrika.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />