Bron över Zambezifloden i centrala Moçambique som byggts med stöd från Sida invigdes i augusti 2009.

Fotograf Nuno Henriques

Bron över Zambezifloden i centrala Moçambique som byggts med stöd från Sida och invigdes i augusti 2009. Målet är att bron ska fungera som ett verktyg för att motverka fattigdomen. 

Flygfoto från indledningfasen av det Sida-stödda bygget av bron över Zambezifloden i centrala Moçambique. Bron invigdes i augusti 2009.

Fotograf -

Flygfoto från indledningfasen av det Sida-stödda bygget av bron över Zambezifloden i centrala Moçambique.

Flygfoto som visar byggnationen av den Sida-stödda bron över Zambezifloden i centrala Mocambique. Bron invigdes i augusti 2009.

Fotograf -

Den svårpasserade Zambezifloden delar upp landet i en nordlig och en sydlig del. En fungerande passage är av stor betydelse för att knyta samman landsdelarna såväl ekonomiskt som politiskt.

resultatexempel

Ny bro förenar Moçambique

Uppdaterad: 24 juni 2014

En ny bro över Zambezifloden i centrala Moçambique har byggts med stöd från Sida. Den viktiga bron förväntas stimulera ekonomisk tillväxt i en del av landet som länge brottats med svår fattigdom.

För första gången finns en förbindelse landvägen från söder till norr i Moçambique. Bron över Zambezifloden har stor symbolisk och politisk betydelse för att binda ihop och ena landet.

I början av augusti invigdes bron med pompa och ståt av Moçambiques president Guebuza. Men resan dit började redan för trettio år sedan, strax efter Moçambiques självständighet, när brobygget påbörjades över Zambezifloden mellan städerna Caia och Chimuara. Konstruktionen avbröts dock hastigt när landet kastades in i ett långvarit inbördeskrig. De ensamma brofästen som lämnades kvar har varit en smärtsam påminnelse om den isolering och stagnation som drabbat regionen.

– Folk hoppas nu att bron ska fungera som ett verktyg för att motverka den svåra fattigdomen och ingjuta nytt hopp i en av Moçambiques mest sårbara regioner, berättar João Jussar, Sida-handläggare på den svenska ambassaden i Moçambique.

Den svårpasserade Zambezifloden delar upp landet i en nordlig och en sydlig del. En fungerande passage är av stor betydelse för att knyta samman landsdelarna såväl ekonomiskt som politiskt. I intervjuer med moçambikier nämner de ofta brons starka symbolvärde för att skapa nationell sammanhållning.

Vändpunkt för en eftersatt landsdel

Tidigare kunde lastbilar stå och vänta i dagar, ibland veckor, på att få göra färjepassagen mellan Caia och Chimuara. Ständiga motorhaverier och känslighet inför tidvattnet gjorde den enkla förbindelsen opålitlig. Med den nya bron skapas förbättrade möjligheter för direkta transporter från södra Moçambique ända upp till gränsen mot Tanzania i norr.

Bron förväntas bli en viktig katalysator för ekonomisk aktivitet, framför allt i den fattiga Zambezidalen. Området är rikt på naturresurser men har länge varit isolerat på grund av dåliga kommunikationer. Genom bron kan nya möjligheter öppnas för investeringar i en bortglömd region.

– Moçambikiernas lidande kommer inte att ta slut i och med att bron blir färdig men dess bidrag till landets utveckling bör inte underskattas. Bron kommer att minska avståndet mellan nord och syd, den kommer att underlätta transport och handel och framför allt, den kommer att öka regionens kommersiella dragningskraft, menar João Jussar.

Broprojektet, som är delfinansierat av Sida, har med tiden blivit en viktig symbol för fred och enighet. En bro över Zambezifloden är ett steg in i framtiden, inte minst för de många fattiga i Zambezidalen.

Bron över Zambezi

Mocambique delas av den mäktiga Zambezifloden. Den nya bron som korsar floden är den näststörsta bron i Afrika. Bron är totalt 2 376 meter lång, 16 meter bred och har två körfiler samt gångvägar.

Sida beslutade 1999 att finansiera en studie av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att bygga en bro. Därefter spelade Sverige en central roll för att hjälpa Moçambique att hitta andra finansiärer.

I slutet av 2005 påbörjades bygget av bron och då hade Sverige beslutat om ett bidrag på cirka 22 miljoner euro. Därutöver bidrog EU-kommissionen med cirka 30 miljoner euro och Italien med cirka 20 miljoner euro samt Moçambique med motsvarande cirka 13 miljoner euro.

Bygget har i stort följt tidsplanen trots översvämningar och andra utmaningar under byggtiden.  

 

Sveriges delegation leddes av Maj-Inger Klingvall tidigare ambassadör i Moçambique som höll ett mycket uppskattat tal.

 

Invigningen

Bron invigdes av Moçambiques president Guebuza i början av augusti med cirka 50 000 deltagare och direktsändes i tv. Programmet innehöll traditionella ceremonier, invigning på båda sidorna av bron och en första överfart av presidenten. Allt avslutades med en officiell invigning med deltagare från regeringen, lokala politiker, representanter för kyrkor samt finansiärerna.

 

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />