Plantskola i Niassa-provinsen i norra Mocambique som stödjs av Malonda-stiftelsen.  Genom Malonda-stiftelsen, ett program som arbetats fram i samarbete med Sida, läggs idag grunden för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Niassa.

Fotograf Sida

Plantskola i Niassa med stöd från Malonda-stiftelsen, ett program som arbetats fram i samarbete med Sida. Det lägger idag grunden för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Niassa.

Marknaden i Lichinga, i Niassa-provinsen i norra Mocambique. Genom Malonda-stiftelsen, ett program som arbetats fram i samarbete med Sida, läggs idag grunden för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Niassa.

Fotograf Sida

Marknaden i Lichinga, Niassa. Tillväxten i Niassa har stigit kraftigt de senaste åren, till 8 procent årligen.

Grundskoleelever undervisas under ett träd

Fotograf Eric Miller/World bank

Grundskoleelever undervisas under ett träd. För att skapa en framtid för Niassas ungdomar krävs långsiktiga satsningar på utbildning.

Jordbrukare i Niassa-provinsen i norra Mocambique. Genom Malonda-stiftelsen, ett program som arbetats fram i samarbete med Sida, läggs idag grunden för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Niassa.

Fotograf Kajsa Johansson/Sida

Jordbrukare i Niassa, Mozambique. Genom Malonda-stiftelsen har över 15 000 hushåll ökat sina inkomster.

Boskapsskötsel i Niassa-provinsen i norra Mocambique. Genom Malonda-stiftelsen, ett program som arbetats fram i samarbete med Sida, läggs idag grunden för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Niassa.

Fotograf Kajsa Johansson/Sida

Boskapsskötsel i Niassa, Mocambique. På tio år (1996-2006) har fattigdomen minskat från 70 procent till 50 procent.

resultatexempel

Fattig provins finner ny väg

Uppdaterad: 1 juli 2014

I Moçambiques allra nordligaste delar hittar vi Niassa-provinsen. En avlägsen region som länge varit isolerad från centralortens snabbt växande ekonomi. Med svenskt stöd vänder nu utvecklingen även i resursrika Niassa.

Efter det segdragna inbördeskriget som avslutades 1992 föll Niassa-provinsen i politisk och ekonomisk skugga. Bristande kommunikationer försvagade regionens kommersiella dragnings-kraft och en opålitlig elförsörjning bromsade företagsamheten.

För tio år sedan inledde Sida ett samarbete med provinsstyret i Niassa för att på bred front angripa den utbredda fattigdomen. Långsiktiga strategier lades fram för att stärka de offentliga institutionerna, bygga ut infrastrukturen och skapa ett gynnsamt företagsklimat för såväl småbönder som skogsinvesteringar.

Privat sektor driver utvecklingen

Genom Malonda-stiftelsen, ett program som arbetats fram i samarbete med Sida, läggs idag grunden för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Niassa.

Stiftelsen har bidragit till att begränsa administrativa och politiska hinder för investeringar i skogsindustrin. Andra viktiga initiativ har skapat kontaktnät mellan småbönder och erbjudit mikrokrediter, vilket givit tusentals jordbrukare en möjlighet att gå från självförsörjande bönder till självgående entreprenör.

- Vi har fokuserat vårt samarbete på att småbrukare ska kunna få avkastning för sina produkter. Genom att producera ett överskott, det vill säga producera för försäljning - inte bara för självförsörjning, ska de i förlängningen kunna få större inkomster och en högre levnadsstandard, berättar Bengt Johansson, biståndschef på ambassaden i Maputo.

- Malonda-stiftelsen har också underlättat för inhemska och utländska investerare inom skogsbruket vilket resulterat i att stora områden har planterats med skog. Skog som i sin tur ska ge virke, sysselsättning och på sikt även papper och pappersmassa. Här har man gått i bräschen och skapat nya förutsättningar för en växande industri, menar Bengt Johansson.

Ungdomar ser framtid i Niassa

Trots en privat sektor på frammarsch är verkligheten i Niassa på många håll fortstatt dyster. Hälften av befolkningen lever alltjämt i absolut fattigdom och den offentliga servicen är starkt begränsad.

För att skapa en framtid för Niassas ungdomar krävs långsiktiga satsningar på utbildning och jobb. Kanske är investeringarna i mänsklig utveckling de allra viktigaste.

- När stödet till Niassa planerades kom Moçambique fram till att vi måste satsa på att utbilda den inhemska befolkningen för att på sikt kunna stärka kapaciteten i de offentliga institutionerna, säger Joao Jussar, Sida-handläggare i Maputo. 

Ett framgångsrikt stipendieprogram har redan givit resultat. Över hundra ungdomar från Niassa är idag utexaminerade och många jobbar redan för den regionala administrationen. Till skillnad från de som tidigare lämnade Niassa för att söka lyckan i huvudstaden, har dagens ungdomar fått en anledning att stanna kvar.

 

Faktaruta – Niassa

Niassa är Moçambiques mest glesbefolkade provins.
Invånarantalet  är cirka 1,2 miljoner.
På tio år (1996-2006) har fattigdomen minskat från 70 procent till 50 procent.
Tillväxten i Niassa har stigit kraftigt de senaste åren, till 8 procent årligen.
Genom Malonda-stiftelsen har över 15 000 hushåll ökat sina inkomster.
Nya investeringar i skogsindustrin uppgår till över 10 miljoner amerikanska dollar.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />