Moçambique

Utvecklingen i Moçambique

Uppdaterad: 22 maj 2015

Moçambique har funnit en ny väg. Trettio år av krig och förödelse ersattes 1992 av en långsiktig plan för återuppbyggnad. En stabil politisk utveckling och en kraftigt växande exportindustri ger nu hopp om en annan framtid för miljoner fattiga moçambikier.

Moçambique har närmare 250 mil av kust utmed Indiska oceanen. Zambezifloden skär rakt genom landet och delar befolkningen geografiskt och socialt i ”nordbor” och ”sydbor”. De som bor i norr är generellt sett fattigare och har sämre tillgång till utbildning och sjukvård än invånarna i de södra delarna, vilka dominerar det styrande partiet Frelimo liksom ekonomi och statsförvaltning.

När Moçambique blev självständigt från Portugal 1975 behölls portugisiska som officiellt språk för att inte någon folkgrupp skulle favoriseras. Inte ens en tredjedel av befolkningen behärskar dock portugisiska utan talar i stället något av tjugotalet lokala språk.

Det brutala inbördeskriget 1977–1992 gjorde Moçambique till världens fattigaste land. Sedan följde snabba ekonomiska framsteg, som väckte omvärldens uppmärksamhet. Den forna marxist-leninistiska befrielserörelsen Frelimo blev ett statsbärande parti med starka band till näringslivet. Med en fattigdomsstrategi väl förankrad i det moçambikiska samhället har regeringen kunnat bygga på sikt. Resultatet är en minskning av den extrema fattigdomen med en fjärdedel sedan mitten av 1990-talet.

Kvinnorna är ganska väl representerade i politiken, främst till följd av kvotering på vallistorna, och utgjorde efter valet 2009 närmare 40 procent av parlamentsledamöterna. 2004 fick landet sin första kvinnliga premiärminister.

Men bakom landets uppåtgående trend döljer sig fortfarande ett av världens mest utsatta folk med en medellivslängd om 50 år.  Krigsåren ödelade infrastrukturen och den sociala utvecklingen gick starkt bakåt. En viktig orsak till den utbredda fattigdomen är att tillväxten inte har lett till någon påtaglig ökning av sysselsättningen i landet. En betydande majoritet av befolkningen arbetar inom den informella sektorn, främst med självhushållnings- eller småskaligt lantbruk. Landet har en stor jordbrukspotential och är rikt på naturresurser men saknar fortfarande verktygen att förverkliga dem.

En effekt av den goda utvecklingen är att landet uppfyller kraven på budgetstöd. Stödet ger en direkt injektion till landets egna ansträngningar att nå sina utvecklingsmål. Viktiga framsteg i den pågående uppbyggnaden av en trovärdig statsförvaltning ger samarbetet fortsatt legitimitet. Budgetstödet för fattigdomsminskning kompletteras med stöd till demokratisk samhällsstyrning, jordbruk och energi.

Sveriges samarbetsområden i Moçambique:

• Demokratisk samhällsstyrning
• Ekonomisk utveckling med fokus på lantbruk och energi
• Forskningssamarbete

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />