Kvinna och barn i Mali.

Sverige bidrar till 2009 års folkräkning i Mali, som bland annat ger statistik för uppföljningen av landets fattigdomsstrategi.

Foto: Curt Carnemark/World Bank

resultatexempel

Statistik – ett verktyg i kampen mot fattigdom

Uppdaterad: 17 juni 2014

Tillförlitlig och jämförbar statistik är avgörande när en regering ska fatta viktiga beslut. Statistiken avslöjar samband som ger möjlighet att utforma en effektivare politik. I Mali har bristen på resurser länge begränsat landets möjligheter att leverera god statistik.

Sedan januari 2009 finansierar Sida ett systersamarbete mellan Statistiska Centralbyrån (SCB) och dess motsvarighet i Mali, statistikmyndigheten INSTAT. INSTAT har idag brist på både mänskliga resurser och en fungerande teknisk infrastruktur.

Samarbetet med SCB förväntas ge det tekniska kunnande som krävs för att bygga upp en stark central myndighet med förmåga att producera och sprida tillförlitlig statistik. Detta kan sen framför allt användas för att följa upp landets arbete med att bekämpa fattigdomen.

Ett antal långtidssexperter från SCB arbetar på plats i Mali för att förbättra management, social statistik, miljöstatistik, ekonomisk statistik samt informationsteknik.

Samordning mellan givare ska stärka Malis ägarskap

Mali är fortfarande en ung demokrati. Statistikens betydelse för politisk debatt och beslutsfattande har ännu inte fått ett starkt genomslag. Sidas team i Bamako, Mali, arbetar för att ändra på detta.

- Vi jobbar för att politiker i Mali ska inse att det i första hand är de som behöver den här informationen, inte FN eller Världsbanken. Syftet är att de ska kunna gå vidare med sin egen politik, säger Malin Lundberg, programhandläggare för Sida i Mali.

För att Mali på sikt skall känna ägarskap för sin egen statistikproduktion krävs att givarländer och internationella organisationer släpper kontrollen. I många år har den statistik som producerats i Mali beställts utifrån och det samlade statistiska underlaget har varit omöjligt att samordna eller jämföra över tiden. Sida i Mali har tagit en ledande position i arbetet för att koordinera givarländernas resurser.

- 2007 skapades Statistikgruppen, en grupp där den maliska administrationen och givarna träffas och diskuterar hur vi tillsammans kan skapa bättre statistik. Vi jobbar väldigt mycket med andra givare för att bryta den traditionella projekttanken och istället samla våra resurser och våga anpassa oss efter landets egna system, berättar Malin Lundberg.

2009 års folkräkning – ett viktigt första steg

Sverige bidrar till 2009 års folkräkning i Mali. Förutom att uppdatera antalet invånare i landet ger folkräkningen social och demografisk statistik för uppföljningen av landets fattigdomsstrategi. Den ger också underlag för att gå vidare med mer grundläggande undersökningar om till exempel hälsa, utbildning, barns rättigheter, naturresurser och klimatförändringarnas effekter för fattiga människor.

- Detta är oerhört betydelsefullt. Det kommer att underlätta arbetet med fattigdomsanalyser. Varje år ägnar Mali en massa tid åt att diskutera vilken data man ska använda sig av och huruvida den är bra nog för att säga något om läget i landet.

- Nu medverkar vi till att ge statistiken en legitimitet som förhoppningsvis kan bidra till ett mer effektivt politiskt beslutsfattande, avslutar Malin Lundberg från Sidas kontor i Bamako.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />