En synskadad kvinna tar emot ett startkit med getter i byn Sébété i Mali.

En synskadad kvinna tar emot ett startkit med getter i byn Sébété i Mali. Sida stödjer arbetet för att ge bönder en extra inkomst och tillgång till mat, genom inköp av getter och utsäde.

Foto: Action Contre la Faim

resultatexempel

Getter och utsäde ska hjälpa Malier genom krisen

Uppdaterad: 7 augusti 2014

När torkan slår till i västra Mali är det svårt för människor att klara sin matförsörjning. 80 procent av hushållen lever av jordbruk och de fattigaste invånarna har få reserver. Sida stödjer arbetet för att ge bönder en extra inkomst och tillgång till mat, genom inköp av getter och utsäde.

– Jag blev väldigt glad över denna möjlighet att öka min inkomst och få tillgång till spannmål, eftersom vi varit utan det i hela tre månader, förklarar Bougouri Keita, änka och mor till två barn, med ett brett leende.

Bougouri Keita bor i västra Mali som drabbades hårt av senaste livsmedelskrisen 2012, och där Sverige stödjer återhämtningen hos utsatta människor.  Invånarna i kommunerna Kita och Banamba får stöd till jordbruksaktiviteter och förbättrad mattillgång, som en del av det Sidafinansierade resiliensprogram som startades genom civilsamhällesorganisationen Action Contre la Faim.

80 procent av befolkningen i området livnär sig på jordbruk och boskapsskötsel, vilket gör dem starkt beroende av tillgång till regnvatten. Uteblivna och oregelbundna regn leder till svåra torrperioder, vilket skapar brist på mat mer eller mindre varje år. De fattigaste hushållen har svårast att återhämta sig och blir därför än mer sårbara för oförutsedda händelser.

Action Contre la Faim stödjer bland annat återhämtning av boskapsbesättningar, vilket i praktiken betyder inköp och distribution av getter. Getter och får är en bra källa till extra inkomst och föda och de är billigare, tåligare och snabbare att föda upp än kor. De allra fattigaste hushållen har också erbjudits en mycket uppskattad utbildning om fördelarna med getuppfödning, där en veterinär lär ut hur man bäst tar hand om getterna.

Distribution av förädlat utsäde är en annan viktig aktivitet som organisationen stödjer.

– Det är väldigt bra, för utsädet distribuerats i tid inför den nya jordbrukssäsongen och fröerna är anpassade till vårt klimat. Sedan i mars har vi varit tvungna att köpa grödor på marknaden vilket varit väldigt svårt för oss som är åtta personer i hushållet och där bara en arbetar, förklarar en man i byn Sakora som tar emot utsäde.

I områdena runt städerna Kita och Banamba finns inte några floder eller andra permanenta vattendrag och ökenspridning är ett ständigt problem. Därför är aktiviteter som strävar mot att bevara vatten och mark viktiga. Byarna i dessa områden har bland annat arbetat med att fördjupa dammar och kanaler för att ge boskapen tillgång till vatten, samt öka den biologiska mångfalden för att kunna odla mer varierat under en längre period av året.

 

Om stödet:

Action Contre la Faim driver ett projekt för att hjälpa de hushåll som drabbats hårdast av livsmedelskrisen i områdena runt städerna Kita och Banamba. Totalt bor 150 000 invånare i områdena som ligger i regionerna Kayes och Koulikoro. Målet för insatsen är att stödja återhämtningen av utsatta människor på lokal nivå, ge stöd till jordbruksaktiviteter och förbättrad tillgång till mat.

Sida har som ensam givare stöttat projektet under 2013 med totalt omkring 21 miljoner SEK.

Exempel på uppnådda resultat:

  • Distribution av getter till 2610 hushåll och förädlat utsäde av durra, hirs, majs, bönor och jordnötter till 5 718 hushåll i 61 byar.
  • Befolkningen i områdena har deltagit i att återställa runt 480 000 hektar mark för att motverka erosion och runt 24 000 m3 grävts ut för att fördjupa dammar och kanaler för att få tillgång till vatten åt boskapen.

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />